Zahlavi

Výběrová řízení

27. 06. 2022
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Petrograf.

Požadavky:

 

 • postgraduální vzdělání (Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru geologie se zaměřením na mineralogii a petrografii nebo úspěšně ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně v tomtéž oboru (u absolventa magisterského studia je podmínkou zahájení doktorského studia v dohodnutém termínu).
 • schopnost samostatné i týmové vědecké práce
 • schopnost produkovat originální výsledky výzkumu a publikovat je v kvalitních odborných časopisech
 • aktivní znalost anglického jazyka

 

Náplň práce:

 

 • mineralogie a petrografie minerálů a hornin, specifických geomateriálů a stavebních hmot
 • zpracování a analýza obrazu
 • statistické zpracování experimentálních dat
 • publikace vědeckých výsledků ve vysoce hodnocených odborných časopisech
 • aktivní příprava projektových návrhů a řešení grantových výzkumných projektů s průmyslových zakázek
 • sledování a využívání nejnovějších poznatků v oboru a aktivní vyhledávání nových vědeckých témat související se zaměřením ústavu
 • příležitostné řízení referentského vozidla

 

Nabízíme:

 

 • vědeckou práci v moderních laboratořích vybavených mikroskopickou a spektroskopickou technikou, digitální zobrazovací technikou a SW pro zpracování a analýzu obrazu (Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů https://www.ugn.cas.cz/?l=cz&p=dlrg )
 • příjemné pracovní prostředí vědecké instituce
 • možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
 • účast na projektech základního i aplikovaného výzkumu
 • účast na vědeckých konferencích a stážích
 • možnost pružné pracovní doby
 • 5 týdnů dovolené + 3 dny zdravotního volna
 • příspěvek na dovolenou
 • příspěvek na volnočasové aktivity
 • příspěvek na stravování

 

Přihlášku s motivačním dopisem, odborným životopisem, seznamem odborných publikací a dokladem o získání titulu zašlete prosím na adresu: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba nebo na elektronickou adresu: podatelna@ugn.cas.cz.


Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.