Zahlavi

Výběrová řízení

23. 06. 2022
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník – postdoktorand ve skupině Hydrologie.

Skupina Hydrologie se věnuje zkoumání hydrologických procesů a vodního režimu v krajině. Zaměřujeme se na tvorbu odtoku v závislosti na vlastnostech půdního pokryvu a na vegetačním krytu povodí. Hledáme nového kolegu/kolegyni se zaměřením na botaniku, který/-á by doplnil/-a naše výzkumné aktivity o témata týkající se vodního režimu rostlin, např. sezónní vláhové nároky a transpirace rostlin s ohledem na množství vody v půdě, odběr živin a vody z půdního profilu kořenovým systémem aj. Téma výzkumu si upřesníme v rámci diskuze na osobním pohovoru.

 

Pracovní náplň:

 • Vědecká a výzkumná činnost v oblasti Vlivu vegetace na vodní režim
 • Samostatná i týmová práce v rámci řešených projektů
 • Práce v hydropedologické laboratoři a v terénu v rámci našich experimentálních povodí na Šumavě a v Polabí
 • Zpracování výsledků, příprava odborných publikací, výzkumných zpráv, návrhů projektů aj.

 

Požadavky:

 • Absolvent (případně student posledního ročníku) doktorského studia v oboru botanika, případně v obdobných oborech z oblasti lesnictví, životního prostředí nebo biologie rostlin
 • Vědecké ambice a zájem proniknout do nových témat výzkumu
 • Schopnost publikovat výsledky v prestižních mezinárodních časopisech
 • Aktivní znalost anglického jazyka v psané i mluvené podobě

 

Nabízíme:

 • Práce v mladém a dynamickém kolektivu na prestižním vědeckém pracovišti
 • Možnost zahraničních stáží a aktivních účastí na mezinárodních konferencích
 • Moderní přístrojové vybavení do terénu i laboratoře
 • HPP se smlouvou na dobu určitou (2 roky s možností dalšího prodloužení), krátkodobě možný i částečný úvazek
 • Odpovídající mzdové ohodnocení
 • Odborná školení a jazykové kurzy
 • Příspěvek na stravování, sport, kulturu a rekreaci
 • Podpora při sladění pracovního a osobního života

 

 

Nástup možný ihned, ale není podmínkou – na šikovného kolegu/kolegyni si rádi počkáme.

Písemné přihlášky zahrnující strukturovaný životopis v českém jazyce a motivační dopis v anglickém jazyce (maximální rozsah 350 slov) jsou přijímány na adrese: ih@ih.cas.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte „Pracovní pozice – Hydrologie“.


Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.