Zahlavi

Výběrová řízení

08. 06. 2022
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand.

Advertisement for the position of a researcher within the project

"International mobility of employees IEM CAS".

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017000

 

Date of the beginning: September 2022

 

Length of working visit: from 3 months up to 10 months (longer mobility is prefferred), obligatory employment relationship with the IEM for the duration of the mobility.

Financial support: Gross salary CZK 65,000 per month

Support for the researcher's family

It is a support tool for the development of human resources in research, taking into account the personal needs of the researcher. The support tool is designed to ensure the researcher's contact with his/her family members. A family member is considered to be a spouse or person with an equivalent relationship legally defined in the country where it was formalized, or own dependent child or a dependent child entrusted to their care.

The base value of the unit cost is CZK 12,908. The unit cost is determined regardless of the number of family members.

 

Specialization: biology, biochemistry, molecular biology, biophysics 

 

Researcher opportunity in cell biology

The researcher will participate in the international project of in vitro testing of scaffolds for osteochondral defects using bioreactors. We are looking for a postdoctoral fellow with experience with cell culture methods and molecular biology methods.

The candidate should have excellent profile, knowledge from cell biology and molecular biology and strong communication skills, and motivation. The candidate should be able to work collaboratively, be committed to academic research, and work harmoniously with colleagues and students of all cultures and backgrounds.

 

The person selected for participation in activity Working visits of junior researchers abroad must meet, on the date of departing, all of the following conditions:

1. be a post-doc. Post-doc means a researcher who was awarded their Ph.D. or its foreign counterpart no more than 7 years before the date of starting the mobility. The period may be extended by the period of maternity and parental leave, long-term illness (more than 90 days), care for a family member (more than 90 days), pre-attestation preparation and military service. If the selected person has not obtained a Ph.D., then his/her degree must correspond to level 8 of ISCED (International Standard Classification of Education). If the degree cannot be clearly classified at ISCED level 8, the beneficiary is obliged to provide nostrification of the researcher's education during the mobility.

2. be a researcher from abroad. A researcher from abroad means a researcher who has worked outside the Czech Republic for at least 2 full years during the last 3 years (as of the date of starting the mobility) in research for at least 0.5 FTE or was a Ph.D. (or similar ISCED level 8 equivalent) student abroad. Citizens of the Czech Republic are not excluded.

3. prove publishing activity – at least 2 publications in the last 3 year

 

Additional requirements for a mobility participant are as follows:

  • PhD in natural sciences, medicine, biochemistry, biophysics or related fields
  • Experience with cell culture methods
  • Experience with molecular biology methods (qPCR, Westernblot)
  • Fluent English

 

All potential research outputs created during the implementation of mobilities must be published

in the form of Open Access.

If you are interested in participating in the working visit, send the following documents to the e-mail: pavla.mlcochova@iem.cas.cz (personnel department) no later than July 15, 2021:

  • Professional CV
  • Cover letter
  • 2 recommendation letters from previous laboratories

More information will be provided by OPPTT - Ing. Petra Nejezchlebová, petra.nejezchlebova@iem.cas.cz

 

For more information about the Institute visit website www.iem.cas.cz/en/.

The Institute of Experimental Medicine of the CAS reserves the right to invite only selected candidates to a personal interview or an on-line interview and the right not to select any of the candidates.

By responding to this advertisement or by sending your CV and any other personal materials to the Institute of Experimental Medicine of the CAS, v. v. i. you give your consent to the processing and storage of your personal data. This consent is valid until revoked in writing.


Uzávěrka přihlášek: 10. 07. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.