Zahlavi

Výběrová řízení

24. 05. 2022
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in Molecular Physiology of Bone.

 

IPHYS Laboratory of Molecular Physiology of Bone

Czech Academy of Sciences

Biomedical Research Campus in Prague, Krč

IPHYS is a leading research institute in the field of normal and pathological physiology. It consists of a number of scientific and service departments and shared equipment for the research (http://www.fgu.cas.cz/en/).

The Laboratory of Molecular Physiology of Bone led by Dr. Michaela Tencerova is focused on studying the physiological role of bone marrow adipose tissue in relation to bone and fat metabolism in metabolic complications (https://www.fgu.cas.cz/en/departments/laboratory-of-molecular-physiology-of-bone). 

The research continues work on our previous studies identifying unique metabolic phenotype of bone marrow adipocytes comparing to peripheral adipose tissue in obesity with a focus on specific targets in the regulation of bone marrow homeostasis (Tencerova et al, Cell Reports, 2019; Tencerova et al., Bone Res, 2019; Tencerova et al., JBMR 2018). The successful applicant will work in the international and friendly environment. The research project will include the work with murine and human cellular systems (bone marrow stromal stem cells) and animal transgenic models applying high-throughput methods such as RNA sequencing, metabolomics, lipidomics, and bioenergetics. The research will be conducted in collaboration with prestigious national and international laboratories in USA and Europe and supported by EFSD NovoNordisk grant.

We are recruiting highly motivated scientist on:

Postdoctoral position in Molecular Physiology of Bone

Responsibilities:

 • Independent leading project
 • design of experiments and their interpretation
 •  data analysis
 • Learning new methods
 • Teamwork, helping colleagues with other projects

Position Requirements:

 • PhD degree (with up to 8 years from PhD) in molecular biology, biochemistry, physiology, medicine, or related disciplines
 • Motivation to do science, curiosity and thinking outside of box
 • Advanced experience with molecular biology techniques, in vitro cell culture methods, cloning, CRISPR technology, animal work (metabolic assays, drug administration etc.) Basic command of English, PC literacy
 • track record of scientific publications, capability of working in international team, great level of English in written and spoken form

We Offer:

 • Working in creative international environment
 • Competitive salary
 • Social benefits (e.g. health insurance, language courses, catering allowance, kindergarten, institutional lodging house)
 • 6 weeks holiday + 3 sick days

Expected Appointment Start Date:  Negotiable

Required Documents:

 • Cover Letter
 • CV (including the list of publications)
 • References

to be sent by the applicant to the contact below by 30. 6. 2022

Contact:  Bc. Marcela Tomášková, BBA   marcela.tomaskova@fgu.cas.cz

 


Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.