Zahlavi

Výběrová řízení

12. 05. 2022
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in condensed matter theory.

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences is looking for a new colleague to join the Condensed Matter Theory Department  

The postdoc will join the group “Correlations and coherence in solid state qubits” lead by dr hab. Katarzyna Roszak

 

Job description

Study of the effect of system-environment entanglement generated during decoherence of solid-state qubits on the operation of quantum algorithms and error correction schemes. This involves both analytical and numerical calculations. The Postdoc will be required to study literature, learn new techniques, and write scientific texts.

 

Your profile

 • PhD in physics
 • Background in any of the following preferred:
   • Solid-state qubits (superconducting, on impurity, quantum dot, etc.)
   • Decoherence in the solid state
   • Open quantum systems
   • Quantum information theory
 • A level of English that enables scientific work

We offer

 • working in an international and creative environment
 • active participation at international workshops and conferences
 • training and development opportunities (soft skills, language courses)
 • flexible working hours
 • 5 weeks of vacation + 6 sick days a year
 • plenty of opportunities for cultural and other activities in the Prague region

How to apply

Send your application to kariera@fzu.cz by June 30, 2022, and include

 • cover letter explaining your motivation and interests
 • CV with your research experience and list of publications
 • names and e-mail addresses of two established physicists who could be asked for reference

The starting date is flexible between October 2022 and January 2023. The contract is offered for one year with a possibility of extension upon mutual agreement.

General employment questions should be addressed to Lucie Beránková (berankova@fzu.cz), research-related inquiries to Katarzyna Roszak (roszak@fzu.cz).

About the Institute

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (FZU) is a public research institution specializing in fundamental and applied research in physics, especially elementary particle physics, condensed matter physics, solid state physics, optics, plasma physics and laser physics. The FZU is the largest institute of the Czech Academy of Sciences with more than 1300 employees, including a considerable number of international workers. As a public research institution, the FZU contributes to increasing the level of knowledge, the quality of education, and the use of research findings in practice.

On April 2019, the FZU has become a holder of the certificate HR Excellence in Research Award, which is awarded by the European Commission. The FZU has thus ranked among the group of prestigious European institutions having the right to use this certificate.

 

More information is available at: Why FZU? | FZU


Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.