Zahlavi

Výběrová řízení

10. 05. 2022
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici 1 post-doc position (1.0 FTE).

The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, P.R.I., is a public research institution focused on research in philosophy and related disciplines. Within the Czech Academy of Sciences, it is the largest institute dedicated to the humanities and social sciences: it employs almost 250 persons whose shared goal is to engage in excellent internationally competitive research, and to the public domain in the Czech Republic and abroad.  

The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague is seeking to appoint:

 

1 post-doc position (1.0 FTE)

 

The post-doc will join the Interdisciplinary Research Lab for Bioethics (IRLaB), which is based at the Department of Applied Philosophy and Ethics of the Institute of Philosophy. The position is for 2,5 years and the successful candidate would ideally start July 1, 2022. The post-doc is expected to relocate to Prague and to work with the principal investigator, Dr. Geoffrey Dierckxsens, and the IRLaB team.

We are looking for a researcher who has obtained Ph.D. in philosophy and specializes in bioethics, ideally focusing on research concerning the awareness of the body in health care and related topics such as gender, technology and cognition. A background in these fields and familiarity with hermeneutical concepts (imagination, narrative, lived existence) is a plus. The successful candidate will be expected to publish in quality peer-reviewed journals for bioethics (e.g. Bioethics, Cambridge Quarterly of Health Care Ethics, Narrative Inquiry in Bioethics). Preferably the successful candidate will have several articles already published and/or accepted for publication in one of these or similar journals.

 

We are looking for candidates who obtained Ph.D. after July 1, 2015 with a relevant research background, a strong motivation for research, and competence to carry out both independent as well as collaborative research. The starting date for the appointment is July 1, 2022 (or shortly after upon agreement). Starting monthly salary is 40.000 CZK gross (to be increased up to 45.000 CZK depending on research results).

 

The Institute of Philosophy offers its employees the following employee benefits – up to 5 weeks of vacation and up to 8 sick days, meal vouchers (100 CZK per working day), Multisport card, flexible working time, possibility of language and other training paid for by the employer etc.

 

For questions and further information, please contact Dr. Geoffrey Dierckxsens by e-mail: dierckxsens@flu.cas.cz.

 

Please submit your application by e-mail before June 1, 2022 to dierckxsens@flu.cas.cz. Your application should include: CV with a complete list of research publications; a cover letter (2 pages maximum) explaining your past research and how you envision your role at IRLaB, and the contact details of two referees who may be contacted for a reference letter. Evaluation will be in two rounds. If selected by the scientific committee candidates will be invited for an interview in Prague (alternatively via Zoom) in June.

 

You can find more information about IRLaB on our website: www.irlab.cz

 

We would like to inform you that by replying to the advertisement you provide The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences with your personal data for the purpose of the selection procedure and the conclusion of an employment contract or work agreement. The provision of personal data specified in the application is a mandatory provision of personal data within the meaning of Act No. 110/2019 Coll. on the processing of personal data, and its scope follows from § 45(2) and § 37(2) of Act No. 500/2004 Coll. on the Administrative Code, as amended. The processing of your personal data will be sufficiently secured and your personal data will not be transferred to third parties without your consent. You can withdraw your consent at any time.


Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.