Zahlavi

Výběrová řízení

09. 05. 2022
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník/pracovnice výzkumu a vývoje – doktorand/doktorandka nebo postdoktorand/postdoktorandka - dvě pozice v úvazku 1,0 a 0,5 v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i. se zaměřením na metodologii psychologického výzkumu.

Požadavky:

 • Ukončené magisterské/doktorské studium v oboru psychologie či příbuzných oborech
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 • Znalost kvantitativních, kvalitativních nebo smíšených metod psychologického výzkumu
 • Velmi dobrá znalost psané angličtiny
 • Výhodou je mezinárodní zkušenost
 • Výhodou je zkušenost s publikováním odborných článků a/nebo řešením výzkumných projektů
 • Výhodou je zájem o jednu nebo více z následující oblastí výzkumu: psychologie práce a pracovního zdraví, pozitivní psychologie (well-being, resilience, motivace, osobní zdroje, úspěšný vývoj), psychologie zdraví, psychologie nadání a výkonu, pedagogická psychologie

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis, s charakterizací případné dosavadní zkušenosti s výzkumem, včetně linků na publikace, jsou-li k dispozici (včetně diplomové/disertační práce)
 • Motivační dopis (rozsah 1,5-2 strany), specifikující motivaci k vědecké činnosti a odbornou specializaci 
 • Příklad publikovaného odborného textu (pokud je k dispozici)

Nabízíme:

 • Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • Potenciál pro odborný růst a kariéru ve vědě
 • Stabilní zázemí etablované veřejné výzkumné instituce
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení a možností zapojení do dalších projektů
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Předpokládaný nástup 1. 7. 2022

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě vedoucí oddělení metodologie Dr. Kateřině Zábrodské, e-mail: zabrodska@psu.cas.cz, a v kopii vedoucí Ekonomického oddělení p. Ivoně Kubíkové, DiS. (ivona@psu.cas.cz). Případné dotazy prosím adresujte Kateřině Zábrodské.


Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.