Zahlavi

Výběrová řízení

06. 05. 2022
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje – juniorní výzkumník (V1) na úvazek 0,5 v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i. se zaměřením na kognitivní psychologii.

Hledáme studentku nebo studenta do projektu "Rozpoznávání slov u českých dětí: mezidialektová vývojová perspektiva".

Požadavky:

 • Běžící studium v oboru psychologie, lingvistiky nebo příbuzných oborů
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 • Vynikající znalost angličtiny
 • Výhodou je předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti vnímání jazyka
 • Výhodou je zkušenost s designem a administrací behaviorálních experimentů
 • Výhodou je zkušenost s administrací EEG experimentů

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis s přehledem prezentační, případně publikační činnosti
 • Motivační dopis v rozsahu 1-2 stran, specifikující motivaci k vědecké činnosti
 • Příklad odborného textu (ideálně výše uvedeného odborného zaměření), demonstrující kandidátovy požadované schopnosti

Nabízíme:

 • Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
 • Stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce
 • Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Předpokládaný nástup 1.6.2022

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu chladkova@praha.psu.cas.cz a ivona@psu.cas.cz


Uzávěrka přihlášek: 23. 05. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.