Zahlavi

Výběrová řízení

04. 05. 2022
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student nebo Postdoktorand.

PhD student or Postdoctoral fellow


Laboratory: L152 – Laboratory of Tumor Immunology


Position description

We are looking for a qualified and motivated person with experience working in an immunology laboratory or a cell biology laboratory to work on a project:

Complexes of IL-2 and anti-IL-2 mAb with selective stimulatory activity for CD25+ T cells in cancer immunotherapy: changing the paradigm

Complexes of IL-2 and anti-IL-2 mAbs possess extremely high biological activity in vivo. Moreover, such IL-2 complexes have selective stimulatory activity for different IL-2 responsive cells depending on the clone of anti-IL-2 mAb. Complexes based on S4B6 mAb (IL-2/S4B6) stimulate predominantly CD122high populations, i.e. memory CD8+ T and NK cells, while those based on JES6-1A12 mAb (IL-2/JES6) stimulate selectively CD25+ cells, i.e. mostly Treg cells. Thus, the current paradigm in the field is that IL-2/S4B6 are suitable for cancer immunotherapy and IL-2/JES6 are predetermined for autoimmunities and transplantology. However, we found in preliminary experiments that IL-2/JES6 exert antitumor activity both per se and in combination with chemotherapy. Most promising antitumor effect of IL-2/JES6 was observed when injected after CTLA-4 plus PD-1 blockage using even highly suboptimal dosage of respective blocking mAbs. We thereby presume that IL-2/JES6 or their analogs like recombinantly produced immunocytokines may represent novel class of perspective cancer immunotherapeutics.

The aim of the project is to change the current paradigm in the field and show that complexes of IL-2 and anti-IL-2 mAb with selective stimulatory activity for CD25+ T cells possess antitumor activity and are promising tool for cancer immunotherapy particularly in combination with immune checkpoint inhibitors.

Our group has established long-term collaboration with the laboratory of Jamie B. Spangler (John Hopkins University, Baltimore, USA) participating particularly in this project.

In case you are interested, please contact me to discuss your potential participation and joining our team.


Requirement

  • University degree in immunology, cell / molecular biology, biochemistry or medicine
  • Experience working in a laboratory focused on experimental work in the fields of "biomedicine"
  • The great advantage is the knowledge of working with tissue cultures, flow cytometry and in vivo work with mouse models.

We offer

  • vocational training and language courses
  • perspective, interesting and meaningful work
  • salary evaluation corresponding to the importance of the position
  • 6 weeks holiday
  • other employee benefits: Multisport card, Flexi Pass, employee benefits also for family members (after the 1st year of employment)
  • working hours according to the agreement, the possibility of part-time work for a definite period with the possibility of extension
  • meal voucher

Additional information

The application should include a CV, cover letter and contacts to several experts / collaborators who can provide references.

More information and submission of applications: makovar@biomed.cas.cz, +420 241 062 362,
cell phone: 776 573 594


Uzávěrka přihlášek: 04. 06. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.