Zahlavi

Výběrová řízení

26. 04. 2022
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník v oboru archivnictví do Oddělení osobních a historických fondů (úvazek 0,8 – zástup za rodičovskou dovolenou od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022).

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru archivnictví a pomocných věd historických nebo historie (se zaměřením na dějiny 19. – 20. století),
  • aktivní znalost alespoň dvou cizích jazyků, z toho jeden němčina,
  • praxe v oboru vítána (pořádání osobních fondů, znalost archivních databází, zkušenosti s digitalizací a restaurováním),
  • pečlivost, zájem o obor,
  • předpoklady vědecké práce.

Nabízíme:

  • pozici ve stabilní výzkumné instituci s adekvátním mzdovým ohodnocením,
  • odměny v závislosti na dosažených výsledcích,
  • benefity: 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní pojištění,
  • jazykové kurzy,
  • nástup možný od 1. 6. 2022.

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, kopiemi VŠ diplomů, soupisem osobní bibliografie a představou o působení v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR zasílejte emailem na sekretariat@mua.cas.cz a zároveň v uzavřené obálce (rozhoduje datum poštovního razítka) nadepsané „Výběrové řízení – archivář / archivářka“ na adresu: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 10, 182 00 Praha 8.


Uzávěrka přihlášek: 17. 05. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.