Zahlavi

Výběrová řízení

22. 04. 2022
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici HEAD OF RESEARCH GROUP in chicken biology and genetics.

The Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences is a leading Czech research institute in the field of molecular biology and genetics (www.img.cas.cz). We offer a collaborative international environment and state-of-art research facilities, including a recently renovated facility for chicken breeding. The Institute maintains a unique panel of inbred chicken lines and pioneers genetic editing techniques in chicken. We plan to expand the number of research groups utilizing chicken as a model. We look for an outstanding scientist to establish a research team focused on original research topics with a strong emphasis on chicken biology and genetics. The position is initially offered for five years with the possibility of further extension based on the international evaluation. The Institute will provide laboratory space in its new building located at the BIOCEV Biomedical Centre in Vestec near Prague, salary, start-up funds, institutional support and laboratory equipment.

Eligibility:

  • At least two years of postdoctoral experience
  • Excellent publication record
  • Applicants from the area of chicken biology and genetics are strongly encouraged to apply.

Applications are invited throughout the whole year 2022. The applicant should provide the following documents to the Director of the Institute (email: office@img.cas.cz):

  1. Professional CV
  2. List of publications
  3. Five major achievements
  4. Synopsis of previous research (maximum two pages)
  5. Proposal (maximum 5 pages) of the research program of the group for the first three years; the document should include the financial plan of the group and requirements for laboratory space and equipment.
  6. Two letters of support

The pre-selected candidates will be invited for a personal interview and a talk at the Institute.


Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.