Zahlavi

Výběrová řízení

03. 05. 2021
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení nanostrukturovaných polymerů a kompozitů.

Požadavky:

Pracovní náplň:

Výzkumné aktivity Oddělení nanostrukturovaných polymerů a kompozitů se soustřeďují na syntézu, charakterizaci a studium vztahu tvorba-struktura-vlastnosti nanostrukturních polymerních systémů, např nanokompozitů obsahujících přesně definované stavební jednotky a parametry mezifází. Uchazeč se bude zabývat výzkumem v oboru optimalizace termosetových kompozitů, tvorbou samouspořádaných struktur s využitím modifikovaných uhlíkových nanodestiček, včetně řízení parametrů mezifáze v analogických vláknových kompozitech.

Požadujeme

 • ukončené doktorské studium (nebo před dokončením) chemického, nebo materiálového zaměření s výhodou v oboru fyziky, chemie resp. fyzikální chemie polymerů,
 • zkušenosti s prováděním jednodušších chemických postupů, např. funkcionalizace polymerů a nanočástic,
 • zkušenosti s výzkumem polymerních materiálů,
 • zkušenosti s interpretací výsledků základních metod charakterizací polymerních materiálů (GPC, NMR, FTIR, DSC, TGA, SAXS, WAXS, DMA, mechanické vlastnosti, aj.),
 • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých a technických problémů,
 • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
 • ochota se neustále rozvíjet a učit se novým věcem,
 • znalost anglického jazyka (ústně i písemně),
 • výhodou je absolvování postdoktorské stáže v zahraničí,
 • výhodou je prokázaná publikační činnost a praxe v organické resp. anorganické syntéze.

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na stránkách Oddělení nanostrukturovaných polymerů a kompozitů

 

Nabízíme:

 • pestrou a zajímavou práci v oblasti výzkumu nových materiálů v přátelském mezinárodním kolektivu,
 • účast na mezinárodních a národních výzkumných projektech,
 • spolupráce na projektech s průmyslovými partnery,
 • možnost dalšího vzdělávání - semináře, kurzy, konference,
 • flexibilní pracovní dobu, příspěvek na stravování, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, dětská skupina – možnost umístění dětí 2-6 let,
 • možnost zahraničních stáží,

Pro podrobnější informace o nabízené pozici kontaktujte, prosím, Ing. Ivana Kelnara, CSc. (kelnar@imc.cas.cz, tel. 296809330).

Žádosti s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zašlete emailem na: Ing. Vladimír Fencl (fencl@umch.cz)

Možnost nástupu: 1.9.2021


Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.