Zahlavi

Výběrová řízení

30. 04. 2021
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktoranda v oddělení Dynamiky a vibrací.

Požadavky:

Referenční číslo: 0060/21_D3

Náplň práce:

  • teoretické a analytické řešení dynamiky silně nelineárních problémů, jako např. flutteru, samobuzení, suchého tření, rázů, které budou řešeny v rámci projektů oddělení D3 zaměřených na dynamiku rotorů, lopatkových kol parních turbín, dynamiku železničního dvojkolí, převodovek atd.

Požadované vzdělání: titul Ph.D.

Požadované znalosti a schopnosti:

  • znalosti matematické analýzy v nelineární dynamice, tj. teorie stability, chaosu, bifurkací a limitních cyklů pro popis post-kritického chování mechanických systémů;
  • schopnost samostatné práce v dané oblasti.

Typ pracovního poměru: na dobu určitou 12 měsíců s možností prodloužení na 3 roky

Výše úvazku: 1

Předpokládané datum nástupu: 1. 8. 2021

Nabízíme:

  • stabilní zázemí, rovné příležitosti,
  • kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu,
  • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna,
  • stravenky,
  • dotované jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel),
  • vlastní rekreační zařízení.

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu kajprova@it.cas.cz (Marie Kajprová, 266 053 154). Po skončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.


Uzávěrka přihlášek: 28. 05. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.