Zahlavi

Výběrová řízení

29. 04. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí edičního oddělení Oikoymenh při centru pro teoretická studia FLÚ AV ČR.

Požadavky:

 

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (FLÚ AV ČR) je veřejná výzkumná instituce zabývající se bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů. V rámci Akademie věd ČR je největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd – tvoří ho téměř 250 zaměstnanců se společným cílem rozvíjet excelentní výzkum na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin myšlení v českých zemích a středoevropském prostoru.

 

Filosofický ústav AV ČR vypisuje aktuálně výběrové řízení na pozici:

 

VEDOUCÍ EDIČNÍHO ODDĚLENÍ OIKOYMENH PŘI KABINETU PRO TEORETICKÁ STUDIA FLÚ AV ČR

 

Náplň práce:
- koordinace edičních prací při vydávání publikací v řadách OIKOYMENH ve spolupráci s ediční radou, vedoucími jednotlivých edičních řad, redaktory a dalšími spolupracovníky
- zajišťování komunikace (včetně cizojazyčné) s ediční radou, majiteli práv, autory, překladateli, redaktory, korektory a dalšími spolupracovníky včetně externích a s příslušnými orgány FLÚ AV ČR; realizace výběru navržených redaktorů a překladatelů
- supervize a garance jednotného profilu publikací OIKOYMENH, udržování vysokého standardu ediční praxe a zachovávání edičních zásad
- řízení a supervize práce dalších spolupracovníků edičního oddělení
- řízení ekonomické stránky vydavatelské činnosti (včetně vytváření nakladatelských kalkulací, vyřizování žádostí o dotace či autorská práva, zajišťování podkladů pro skladové hospodářství, příprava a sledování rozpočtu oddělení apod.) ve spolupráci s hospodářskou správou FLÚ AV ČR

 

Požadujeme:
- VŠ humanitního směru
- doloženou pracovní zkušenost s nakladatelským provozem (předchozí působení na obdobné pozici či zastávání obdobné pracovní agendy vítáno)
- praktické redakční znalosti a zkušenosti
- základní manažerské schopnosti a přinejmenším elementární vhled do ekonomicko-administrativní stránky nakladatelské činnosti
- znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, znalost dalších jazyků výhodou
- dobrou znalost práce na PC a základních kancelářských programů
- vynikající organizační a komunikační schopnosti, zodpovědný a proaktivní přístup k práci, samostatnost, pečlivost, spolehlivost a kolegiálnost
- ztotožnění se s étosem neziskové veřejné výzkumné instituce
- orientace ve filosofii, teologii a příbuzných oborech vítána

 

Nabízíme:
- práci na částečný úvazek 0,75 (s možností navýšení)
- smlouvu na dobu určitou 1 roku (s možností prodloužení)
- tarifní mzdu ve výši 30 000 Kč měsíčně (při úvazku 1,0), plus osobní ohodnocení a příplatek za vedení
- práci v prestižní vědecké instituci
- podíl na vydávání publikací jedné z nejrespektovanějších českých nakladatelských značek ve svém oboru
- kolegiální a intelektuálně stimulující atmosféru
- zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, stravenky, flexibilní plnění pracovních povinností, možnost jazykového a dalšího vzdělávání hrazeného zaměstnavatelem)
- moderně vybavené pracoviště v historickém centru Prahy

 

Nástup: 1. června 2021 (event. dle dohody)

 

Dokumenty požadované k přihlášce:
- strukturovaný životopis (včetně referencí) s důrazem na působení v nakladatelském segmentu a na předchozí redakční zkušenosti
- motivační dopis
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku včetně všech požadovaných dokumentů e-mailem na adresu cabalova@flu.cas.cz nejpozději do 15. května 2021 (včetně).

 

Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na osobní/on-line pohovor.

 

Kontaktní osoba: Petra Cabalová, tel. 731 617 389, e-mail cabalova@flu.cas.cz.


Uzávěrka přihlášek: 15. 05. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.