Zahlavi

Výběrová řízení

29. 04. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Position for postdoctoral or early career researcher in philosophy.

Požadavky:

 

The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (the IP) in Prague is a public research institution engaged in research in the field of philosophy and related scientific disciplines. The IP is the largest workplace in the humanities and social sciences within the Czech Academy of Sciences, made up of more than 200 employees.

 

The IP is seeking to appoint

 

Position for postdoctoral or early career researcher in philosophy

 

 

The position will be associated with Professor Ladislav Kvasz’s research project “Formal epistemology – the Future Synthesis” funded by the Czech Academy of Sciences (see the attached project at http://www.flu.cas.cz/images/dokumenty/verejne/vyberova_rizeni/ProjectDescription.pdf).

 

The position will be devoted to the study of the epistemology employed in physical research, focusing on crucial historical episodes that are well understood from the historical point of view. The crucial question is how the actual practice of gaining new scientific knowledge in physics relates to the epistemological debates in philosophy (of a prior, contemporary or later period).

 

What we expect:
• We are looking for candidates who hold a PhD degree in philosophy or related disciplines (obtained after January 1, 2015) with a relevant research background;
• Strong motivation for research;
• Competence to carry out both independent and collaborative research.

 

What we offer:
• Full-time job with the starting date of July 1, 2021 (or later, if necessary);
• Fixed term contract for up to 18 months that will terminate on December 31, 2022;
• The salary of approximately 42 000 CZK gross/month;
• An equal opportunities environment and collegiate atmosphere;
• Participation in a high caliber research project;
• Employee benefits (up to 5 weeks holiday, up to 8 sick days, possibility of working from home, possibility of language and further training);
• A pleasant workplace.

 

Please submit your application by e-mail by May 31, 2021 to the e-mail address: fep@flu.cas.cz. Your application should include: CV with a list of publications and specification of language skills; a short summary of your past research (up to 400 words); and a motivational letter, including description of research plans in the subject area mentioned above (up to 400 words).

 

One confidential letter of reference should be sent directly by their authors to the e-mail address fep@flu.cas.cz by May 31, 2021.
Selected candidates will be invited to a face-to-face/online interview, which will take place during June 2021.

 

For questions and further information please contact Prof. Ladislav Kvasz, the principal investigator of the research project, by e-mail at kvasz@flu.cas.cz, but do not submit applications via this address.


Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.