Zahlavi

Výběrová řízení

13. 01. 2022
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOKTORAND / POSTDOKTORANDKA V OBLASTI POKROČILÉ OPTICKÉ MIKROSKOPIE.

Skupina Molekulového modelování v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR hledá na kratší pracovní úvazek (dle dohody až do 50%) postdoktoranda/postdoktorandku do projektu zaměřeného na pokročilou optickou mikroskopii.

Pracovní náplň: 

Pozorování molekulárních procesů buněčné signalizace technikami pokročilé optické mikroskopie, zpracování a vyhodnocování mikroskopických dat, práce s tkáňovými kulturami, případně příprava konstruktů DNA.

Požadujeme: 

Ukončené Ph.D. studium v oboru fyziologie, biochemie, molekulární biologie, biofyzika nebo obdobném, anglický jazyk, a zkušenosti s konfokální či jinou pokročilou fluorescenční mikroskopií. Výhodou budou zkušenosti s molekulární biologií a práce se savčími tkáňovými kulturami.

Nabízíme:

  • práci ve významné, mezinárodně uznávané vědecké instituci
  • dobré platové podmínky a zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost využití rekreačních objektů zaměstnavatele a d.).

Jak se přihlásit:

Přihlášky s profesním CV zasílejte do 3. února 2022 dr. Josefu Lazarovi na adresu josef.lazar@uochb.cas.cz.


Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

-->