Zahlavi

Výběrová řízení

13. 01. 2022
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral research associate in the field of renewable energy storage.

Applications are invited for the position of postdoctoral research associate in the field of renewable energy storage.

This position is part of a project aimed at gaining a fundamental electrochemical insight supporting the rational catalyst design for renewable electricity storage.

This position is available at the J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry on March 1st, 2022, or as soon as possible thereafter. The successful candidate should hold a Ph.D. degree (at the time of the project commencement) in Chemistry, Physics, or Material science. Expertise in electrocatalysis and rational material design as well as previous postdoctoral experience is highly desirable; experience with X-ray absorption spectroscopy would also be advantageous. The person appointed will be expected to work in a collaborative team, including regular liaison with the collaborating groups in Denmark (University of Copenhagen), Germany (Ulm University), and USA (Northeastern University), and should have effective written and verbal communication skills in English.

Full details can be found here: https://www.jh-inst.cas.cz/recruitment/postdoctoral-researcher-renewable-energy-storage

Eligibility criteria
To apply, please send your CV, List of publications and Motivation letter to recruitment@jh-inst.cas.cz.
Please, write in the subject line of your email SC2022_02.

Informal e-mail inquiries prior to making an application are welcome and should be addressed to Prof P.Krtil (petr.krtil@jh-inst.cas.cz).

Benefits
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition to the statutory insurance
 - Flexible working-time, the possibility of part-time work
 - Lunch vouchers
 - Subsidy for sport and cultural activities
 - Recreation subsidy, recreation subsidy for children
 - Possibility of attending children groups of the CAS
 - Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
 - Sports goods rental, free parking, trade union library
 - Language courses
 - Accommodation facilities
 - Possibility of further education and career development by participating in courses organized by our institute.

Selection process

By providing us with your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only.
At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 12. 02. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

-->