Zahlavi

Výběrová řízení

13. 01. 2022
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in materials science.

Applications are invited from highly-motivated scientists for a postdoctoral position (fixed-term for two years) at the J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, one of the leading research institutions in the field of physical chemistry, located in Prague, Czech Republic.

The project deals with the design, synthesis of crystalline coordination polymers (CPs) and metal-organic frameworks (MOFs), defect engineering, and applications of their physical properties. CPs and MOFs represent a class of 1D, 2D and 3D nanostructures composed of metal nodes and organic ligands. We study their advanced optical, electronic and magnetic properties, especially the impact of intrinsic and induced defects on luminescence, fluorescence life-time, coherent light emission, electrical conduction or molecular magnetism.

The successful candidate is expected to synthesize crystalline CPs and MOFs, and carry out experimental studies of some of the following physical properties: photoluminescence, electroluminescence, fluorescence lifetime, coherent emission (single-photon emission, lasing), electrical transport or molecular magnetism. Depending on your skills, you will carry out/benefit from calculations of the band structure and optical properties based on the density-functional theory.

You will join an international research team:  https://homepage.univie.ac.at/hidetsugu.shiozawa/

Type of contract: Temporary

Job status: Full-time

Offer starting date: As soon as possible

Requirements:
Applicants are expected to hold a Ph.D. degree or equivalent research experience in physics, chemistry, engineering or another relevant discipline. Applicants should have excellent academic qualifications and outstanding communication skills with excellent proficiency in English.

Skills and experience in some of the following research topics and methods: synthesis and characterization of CPs, MOFs or related materials (e.g. coordination compounds, covalent-organic frameworks), electrochemical analysis, optical spectroscopy (Raman, UV-Vis-IR, photoluminescence), time-resolved fluorescence, time-correlated single-photon counting, lasing, light-emitting diodes, molecular magnetism, and density-functional theory.

Eligibility criteria
If you are interested, please send your CV and list of publications to: recruitment@jh-inst.cas.cz AND hide.shiozawa@jh-inst.cas.cz.
Please, write in the subject line of your email SC2022_01.

Benefits
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition to the statutory insurance
 - Flexible working-time, the possibility of part-time work
 - Lunch vouchers
 - Subsidy for sport and cultural activities
 - Recreation subsidy, recreation subsidy for children
 - Possibility of attending children groups of the CAS
 - Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
 - Sports goods rental, free parking, trade union library
 - Language courses
 - Accommodation facilities
 - Possibility of further education and career development by participating in courses organized by our institute.

Selection process

By providing us your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only.
At the same time you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

-->