Zahlavi

Výběrová řízení

12. 01. 2022
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ADMINISTRATIVNÍ PODPORA PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.

Do našeho týmu hledáme posilu na pozici administrativní podpory projektů financovaných z fondů EU.

Mezi Vaše hlavní úkoly bude patřit:

 • administrativní podpora při řízení projektů financovaných primárně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání;
 • podpora při přípravě průběžných a závěrečných zpráv a žádostí o platbu, podpora při řešení a administraci změn projektů;
 • kompletace a kontrola podkladů pro výkaznictví – účetní a daňové doklady, pracovní cesty;
 • agenda pracovních výkazů a docházky zaměstnanců, personální dokumentace;
 • koordinace a komunikace ve věci pracovních cest se zaměstnanci projektů;
 • zajištění podkladů od řešitelů projektů, formální kontroly a korekce;
 • dokumentace a archivace projektových materiálů;

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 • VŠ vzdělání;
 • AJ na úrovni min. B1 (schopnost se dorozumět);
 • pečlivý a zodpovědný přístup, vysoké pracovní nasazení;
 • dobrou znalost práce na PC (běžné OS, nástroje MS Office - MS Excel, MS Word, atd.).

Před ostatními uchazeči jste ve výhodě, pokud máte:

 • zkušenosti s realizací či administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů.

Co Vám nabízíme:

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou (s možností případného prodloužení);
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, indispoziční volno, příspěvek na stravování, příspěvek na sport/penzijní připojištění, možnost zvýhodněného jazykové vzdělávání a další zajímavé benefity);
 • pracoviště Praha 6 Dejvice – v docházkové vzdálenosti metra Dejvická;
 • nástup co nejdříve, příp. dle dohody.

Jak se přihlásit:

Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte Petře Skřivanové: petra.skrivanova@uochb.cas.cz.


Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

-->