Zahlavi

Výběrová řízení

07. 01. 2022
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecká pracovnice/ vědecký pracovník.

 

Náplň práce:

 • Ediční příprava knižních komentovaných kritických edic, zvl. korespondence
 • Výzkum v oblasti historie české literatury konce 19. a první poloviny 20. století 
 • Publikování vědeckých prací s akcentem na textologicko-ediční problematiku 
 • Příprava digitálních edic 
 • Koncipování textologických metodologických prací k vydavatelské problematice korespondence 
 • Archivní výzkum

Minimální požadavky: 

 • Požadované vzdělání – Ph.D., ediční a textologická problematika výhodou 
 • Zkušenosti s přípravou edičně náročných edic uměleckých i odborných textů 
 • Zkušenosti s vydáváním korespondence 
 • Minimálně 5 let redakční/ediční zkušenosti 
 • Zkušenost s vedením grantových projektů 
 • Pedagogické zkušenosti v daném oboru 
 • Jazykové znalosti: bezvadná znalost ČJ, schopnost mluveného a psaného projevu v AJ 
 • Výborná znalost MS Word + dobrá znalost dalších kancelářských programů (MS Excel, MS PowerPoint)

Nabízíme: 

 • Zázemí největšího pracoviště v oboru literárněvědné bohemistiky 
 • 25 dnů dovolené + 3 dny zdravotního volna (Sick day) 
 • Příspěvek na stravování a příspěvek ze Sociálního fondu (penzijní připojištění, Flexi Pass, …)
 • Jazykové kurzy 
 • Slevy na knihy v knihkupectví Academia 
 • Flexibilní pracovní podmínky – možnost práce z domova odkudkoliv v ČR 
 • Možnost ucházet se o služební ubytování v zařízeních Akademie věd ČR 
 • Možnost umístění předškolních dětí v dětských skupinách Akademie věd ČR 

Pracovní podmínky: 

 • Zkrácený úvazek – 20 hod./týden 
 • Nástup nejpozději 1. 4. 2022 
 • Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení

Přihlášky obsahující stručný nástin vědeckých záměrů (maximálně 2 NS), strukturovaný odborný životopis a osobní bibliografii zašlete na e-mail cernochova@ucl.cas.cz.

Výběrové řízení proběhne dvoukolově. ÚČL AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané kandidáty i právo žádného z kandidátů nevybrat.

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Černochová, cernochova@ucl.cas.cz, tel. 222 828 123

Odpovědí na tento inzerát či zasláním vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Tento souhlas lze po skončení výběrového řízení kdykoli odvolat, a to písemně.


Uzávěrka přihlášek: 25. 01. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

-->