Zahlavi

Výběrová řízení

05. 01. 2022
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí produkce proteinů.

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. v Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (Centrum BIOCEV) hledá zaměstnance pro své servisní pracoviště – Centrum molekulární struktury na pozici:

Vedoucí produkce proteinů

Hledáme odborníka na rekombinantní produkci proteinů do pozice vedoucího produkce proteinů servisního pracoviště Centrum molekulární struktury, které je součásti národní infrastruktury CIISB a evropské infrastruktury Instruct-ERIC.

Nabízíme atraktivní práci spočívající v návrhu a řízení projektů využívajících služeb klonování, exprese a purifikace rekombinantních proteinů pro uživatelské laboratoře, vývoj metod a poskytování expertízy vědecké komunitě.

Hlavní odpovědnost spočívá v návrhu projektů a komunikaci s uživateli, uplatnění odborných znalostí v oblasti produkce rekombinantních proteinů, dohled nad projektovými pracemi a předávání výstupů uživatelům. Očekává se aktivní účast na provozu laboratoře a odpovědnost za rozvoj facility v kontextu národní a evropské výzkumné infrastruktury.

Centrum molekulární struktury, jako součást České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii, (https://www.ciisb.org/) a evropské infrastruktury Instruct-ERIC (https://instruct-eric.eu/), je zaměřeno na poskytování otevřeného přístupu k technikám strukturní biologie v celé Evropě se silným důrazem na individuální přístup k potřebám uživatelů.

Podrobnosti o roli, struktuře, vybavení a službách poskytovaných Centrem molekulární struktury naleznete na webových stránkách https://www.ibt.cas.cz/cs/core-facilities/centre-of-molecular-structure/.

Požadavky:

  • Prokazatelné zkušenosti s technikami DNA klonování, exprese rekombinantních proteinů a jejich purifikace
  • Vysokoškolské vzdělání s titulem PhD v molekulární biologii nebo biochemii nebo strukturní biologii nebo v příbuzných oborech
  • Vynikající komunikační schopnosti a týmová práce
  • Znalost anglického jazyka - psaný a mluvený projev
  • Publikační činnost v oboru výhodou
  • Připravenost na vysokou pracovní zátěž
  • Bezúhonnost


Termín nástupu: po dohodě během roku 2022

Je nabízena pozice na plný úvazek.

Místo pracoviště: Vestec u Prahy

Písemné přihlášky včetně motivačního dopisu a profesního životopisu v tištěné podobě zasílejte na adresu: Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Průmyslová 595, 252 50 Vestec, Česká republika, nebo v elektronické podobě na emailovou adresu: dohnalek@ibt.cas.cz.

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2022

Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce:

https://www.ibt.cas.cz/cs/o-ustavu/oficialni-dokumenty/gdpr/.


Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

-->