Zahlavi

Výběrová řízení

08. 04. 2021
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Junior Research Group Leader.

Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences (Prague, Czech Republic) announces a call for a:

Junior Research Group Leader proposal

in the area of cardiovascular physiology and pathophysiology, compatible with the present research conducted at the Institute (see http://www.fgu.cas.cz/en ). The candidate is expected to perform studies using rodent models, advanced techniques of molecular and cell biology and functional assessment, also in collaborations with clinical scientists. A three-to-five year grant including salary, lab space, and operating costs, allowing the prospective Junior Research Group Leader to set up and run his/her lab, start building a team, and eventually apply for a permanent job.

Eligibility:
Up to 12 years after PhD graduation (excluding maternity leave), as of 1 June 2021.

Selection criteria:
Candidates will be selected on the basis of academic merit, i.e., the quality of their research proposal, publication record, and postdoctoral training. A vital asset will be intellectual independence, as documented, e.g., by independent publications (corresponding author), or previous (grant) awards. Securing additional funding is not required to apply for this start-up, but it will be a significant condition for extending the start-up funding beyond the initial three years.

Two-stage application procedure (all documents in English):
Stage 1: Submission of the following documents to fgu@fgu.cas.cz by 1 June 2021: (i) letter of intent (research proposal) outlining the project (2 pages A4); (ii) professional CV; (iii) PhD graduation certificate/diploma; (iv) two recommendation letters. Stage 1 results will be announced by 15 July 2021.

Stage 2: Short-listed candidates will be invited to submit full proposals (max. 6 pages) and deliver a public lecture as part of their interview at the Institute of Physiology. Successful candidate will be expected to take up his/her position between 1 January and 31 December 2022.

For full details governing this program see:
http://www.fgu.cas.cz/upload/files/SM_START%20UP%20research%20program.pdf


Uzávěrka přihlášek: 01. 06. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.