Zahlavi

Výběrová řízení

18. 11. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PROGRAMÁTOR V JAZYCE C.

Programátor v jazyce C

Hledáme programátora v jazyce C pro implementaci rozšíření (extension) do databáze PostgreSQL. Vytvořená rozšíření budou součástí open source sémantické databází malých molekul.

Požadujeme:

  • velmi dobrou znalost jazyka C
  • chuť učit se novým věcem

Výhodou je znalost:

  • PostgreSQL
  • GIT
  • Linux

Nabízíme

Nabízíme práci v mezinárodní a motivované výzkumné komunitě institutu a také spolupráci s top partnerskými laboratořemi v Evropě v rámci projektu ELIXIR, výborné platové podmínky a portfolio sociálních podpor poskytovaných ÚOCHB: 5 týdnů dovolené, zdravotní volno/sickdays, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, zvýhodněné půjčky zaměstnancům, firemní rekreační zařízení, vzdělávací kurzy a školení.

Kontakt

Pro více informací kontaktujte a přihlášky zasílejte doc. Jiřímu Vondráškovi: jiri.vondrasek@uochb.cas.cz.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR / ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.


Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.