Zahlavi

Výběrová řízení

18. 11. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral researcher in spectroelectrochemistry of 2D semiconductors.

The succesful applicant will work with Dr. Matěj Velický and his team on a five-year project exploiting tunable electrochemistry and spectroscopy of two-dimensional (2D) semiconductors. The aim of the project is to develop a state-of-the-art in-situ spectroelectrochemical method for characterization and control of 2D materials' physical properties. To achieve this, the researcher will combine electrolyte gating with electronic transport and/or Raman/photoluminescence spectroscopy measurements at a micro- and nanoscale. He/she will then apply this instrumentation to on-demand tuning of the optical, electronic, and electrochemical properties of 2D materials, particularly semiconducting transition metal dichalcogenides (TMDCs). Specific topics, which will be investigated, include electronic transport at high-doping regimes in 2D materials induced by electrolyte gating, tuning the interaction between 2D materials and substrates, and elucidation of the charge screening breakdown in concentrated electrolytes. This position is available for up to five years.

Our team is part of a larger collaboration with the groups of Dr. Otakar Frank, Dr. Martin Kalbáč, and Prof. Ladislav Kavan, including more than 30 postdocs and PhDs. Our international collaborations include organizations in the UK, US, Germany, Hungary, New Zealand, and Finland. We share an extensive range of cutting-edge instrumental facilities, which include Raman spectrometers, TERS, AFM, thin-film deposition and characterization (XPS, UPS, LEED, ARPES), SEM/TEM, fluorescence spectrometer, UV/Vis/NIR spectrometer, ellipsometry, optical lithography, CVD and others. For more information, visit www.nanocarbon.cz.

Type of contract: Temporary

Job status: Full-time

Offer starting date: January 2022

Requirements
You will have a PhD in physics, chemistry, materials science or related fiels or will be close to obtaining one. You will have an excellent understanding of, and experience in, Raman and/or photoluminescence spectroscopy, electronic transport and/or electrochemistry, and 2D materials. You will be well versed in scientific work, including formulation of research plans, designing experiments, data analysis, formulation of conclusions and manuscript writing. We are looking for a self-motivated and enthusiastic colleague with excellent communication skills, who is able to work within a large team of researchers. The applicant will have a good track-record of publishing research articles in respected journals, commensurate with his/her career stage.

Desirable criteria include experience in Raman spectroscopy of TMDCs, TERS, micro-/nano-scale electrochemistry (microdroplet, SECM, SECCM), development of in-situ spectroelectrochemical methods, scanning probe microscopy, 5+ publications in high-impact journals.

Benefits
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition  to the statutory insurance
- Flexible working-time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Lunch vouchers
- Subsidy for sport and cultural activities
- Recreation subsidy, recreation subsidy for children
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Accommodation facilities

Eligibility criteria
To apply, please send your CV and motivation letter to recruitment@jh-inst.cas.cz. Please, write in the subject line of your email SC2021_28.

Selection Process

By providing us your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.