Zahlavi

Výběrová řízení

16. 11. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektový a finanční manažer / manažerka.

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (FLÚ AV ČR) je veřejná výzkumná instituce zabývající se bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů. V rámci Akademie věd ČR je největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd – tvoří ho téměř 250 zaměstnanců se společným cílem rozvíjet excelentní výzkum na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin myšlení v českých zemích a středoevropském prostoru.

Hledáme uchazeče a uchazečky se zkušenostmi z oblasti řízení projektů financovaných z veřejných prostředků, kteří by se rádi podíleli na rozvíji a posilování zajištění grantové agendy zejména v oblasti podpory vědy a výzkumu na FLÚ i na podpoře jednotlivých badatelů a badatelek. Z tohoto důvodu hledáme novou posilu do našeho týmu na pozici:

 

Projektový a finanční manažer / manažerka

Co budete dělat?

V oblasti projektového managementu:

 • podporovat badatele a badatelky při přípravě projektových návrhů a reportování, zejména v rámci programu GA ČR;
 • pro aktuálně realizovaný Junior Star projekt zajišťovat veškerou administrativu, finanční řízení a podporovat hlavního řešitele a projektový tým při koordinaci aktivit určených pro širokou veřejnost (např. workshopy, konference, výstava apod.);
 • komunikovat s poskytovateli dotací a dalšími finančními a kontrolními institucemi;
 • vést spisovou službu pro potřeby grantové agendy;
 • vést databázi podaných a realizovaných projektů;
 • absolvovat relevantní vzdělávání;
 • účastnit se auditů a kontrol projektů.

 

V oblasti finančního managementu:

 • připravovat a aktualizovat rozpočty projektů, řídit jejich cash flow; budete zodpovědní za dotační uznatelnost a účetní a daňovou správnost předkládaných účetních dokladů;
 • spolupracovat s Technickohospodářskou správou (THS) při zaúčtování účetních dokladů souvisejících s projekty;
 • podporovat řešitele projektů při finančním reportingu a finančních analýzách;
 • pracovat v příslušném účetním systému organizace a relevantních on-line systémech poskytovatele;
 • zajišťovat průzkumy trhu, případně s využitím právních služeb koordinovat VZMR týkající se projektů;
 • řídit a kontrolovat finanční závazky vyplývající z uzavřených smluv a/nebo objednávek.

 

Co očekáváme a koho hledáme?

 • VŠ vzdělání (min. Bc), ideálně ekonomického směru;
 • minimálně 2 roky praxe v relevantní oblasti;
 • koncepční myšlení;
 • schopnost samostatné i týmové práce;
 • zodpovědnost, pečlivost, důslednost;
 • schopnost rozvrhnout si pracovní úkoly, proaktivní přístup;
 • pečlivost, důslednost, schopnost rozvrhnout si pracovní úkoly, proaktivní přístup;
 • organizační a komunikační schopnosti;
 • znalost anglického jazyka na úrovni min. B2 (ideálně C1);
 • obecnou znalost účetnictví;
 • pokročilou znalost MS Office (Word, Excel).

 

Co Vám můžeme slíbit?

 • práci na plný úvazek (s možností snížení až na 0,75);
 • smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení;
 • mzdu odpovídající vnitřnímu mzdovému předpisu Filosofického ústavu AV ČR;
 • účast na realizaci zajímavých projektů;
 • práci v prestižní veřejné vědecké instituci s možností se profesně profilovat v oblasti projektového managementu v oblasti vědy a výzkumu;
 • možnost několikadenní stáže na zahraniční výzkumné instituci;
 • kolegiální atmosféru;
 • zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, stravenkovou kartu, flexibilní plnění pracovních povinností, možnost jazykového a dalšího vzdělávání hrazené zaměstnavatelem, jógu na pracovišti aj.);
 • příjemné pracoviště v samém historickém srdci Prahy.

 

Dokumenty požadované k žádosti (zpracované v anglickém jazyce):

 • strukturovaný životopis včetně kontaktů pro případné reference;
 • krátký motivační dopis (max. 1 strana).

 

Nástup ihned nebo dle dohody.

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu cabalova@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 10. 12. 2021.

Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční v průběhu prosince 2021.

Kontaktní osoba: Petra Cabalová, tel: 221 183 213


Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.