Zahlavi

Výběrová řízení

11. 11. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral researcher in Department of Dielectrics.

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Department of Dielectrics invites applications for the position of the : Postdoctoral researcher in Department of Dielectrics

Post-doc position is suitable for researchers within 3 years from Ph.D. degree (maternity/paternity leave excluded).

Job description

 • Experimenal studies of antiferroics, multiferroics and related materials by means of Raman spectroscopy or complementary techniques.
 • Close collaboration on current experimental research projects of the Department of Dielectrics.
 • Involvement in the project SOLID21 or other individual or collaborative scientific activities with agreement or according to an occasional encouragement of the Department Head.

Your profile

 • PhD in solid state physics or materials science
 • Experience with Raman scattering or related spectroscopic techniques applied to solid state materials
 • Some practical experience with preparation and basic characterization of dielectric materials in the form of single crystals or thin films
 • Advanced English, written and spoken
 • Strong presentation skills

We offer

 • Working in an international and creative environment
 • Training and development opportunities (soft skills, language courses)
 • Flexible working hours with home office possibility
 • 5 weeks of vacation + 6 sick days a year
 • More information is available at: Why FZU? | FZU

How to apply

Send your application to kariera@fzu.cz by December 10, 2021 and include

 • cover letter explaining your motivation and interests
 • curriculum vitae with a description of your experience and skills and contribution to your major publications.

 

General employment questions should be addressed to Lucie Beránková (berankova@fzu.cz), research-related enquiries to Jiří Hlinka (hlinka@fzu.cz)

 Information on the processing of personal data can be found on the FZU website, at: Processing of personal data | FZU.

The starting date is flexible between January/March 2022 (January preferred). The contract is offered for one year with a possibility of extension upon mutual agreement.

About the Institute

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (FZU) is a public research institution specializing in fundamental and applied research in physics, especially elementary particle physics, condensed matter physics, solid state physics, optics, plasma physics and laser physics. The FZU is the largest institute of the Czech Academy of Sciences with more than 1300 employees, including a considerable number of international workers. As a public research institution, the FZU contributes to increasing the level of knowledge, the quality of education, and the use of research findings in practice.

On April 2019, the FZU has become a holder of the certificate HR Excellence in Research Award, which is awarded by the European Commission. The FZU has thus ranked among the group of prestigious European institutions having the right to use this certificate.


Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.