Zahlavi

Výběrová řízení

08. 11. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Dvě postdoktorandská místa v oblasti nanokatalýzy.

The top-ranked research institute in the Czech Republic, named after the Czech Nobel prize winner in chemistry J. Heyrovsky is looking for two postdoctoral researchers.

The positions are open at the Department of Nanocatalysis, within a project oriented on biomass conversion. The new team members willl focus on the synthesis, chatracterization and testing of nanocatalysts and will be involved in the design and operation of custom equipment, in the collection, analysis and interpretation of data, and publication of results. We welcome candidates who have extended experience with the characterization of model or industrial catalyst.

Type of contract: Temporary

Job status: Part-time

Requirements:

  • PhD or equivalent degree in chemistry, physics, chemical engineering or a related field
  • required research experience: 1 - 4 years
  • expertise in the synthesis and  characterization of single and multicomponent  nanocatalysts
  • experience with electron microscopy
  • experience in catalyst testing using mass spectroscopy and/or gas chromatography
  • skilled in data acquisition, data analysis and interpretation
  • experience with X-ray based characterization techniques or infrared spectroscopy a plus
  • good scientific publication record

Benefits
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition to the statutory insurance
- Flexible working-time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Lunch vouchers
- Subsidy for sport and cultural activities
- Recreation subsidy, recreation subsidy for children
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Accommodation facilities

Eligibility criteria

Cover Letter, CV, copies of diplomas or information about the expected date of defense, brief summary of previous research activities and complete list of publications, and at least two letters of references to be sent by the referees directly to recruitment@jh-inst.cas.cz. Please, write in the subject line of your email SC2021_25.

Selection Process

By providing us your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only.

At the same time you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 08. 12. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.