Zahlavi

Výběrová řízení

04. 11. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborná pracovnice/odborný pracovník vědy a výzkumu / doktorandka/doktorand v Odd. středolatinské lexikografie.

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (FLÚ AV ČR) je veřejná výzkumná instituce zabývající se bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů. V rámci Akademie věd ČR je největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd – tvoří ho téměř 250 zaměstnanců se společným cílem rozvíjet excelentní výzkum na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin myšlení v českých zemích a středoevropském prostoru.

 

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje v rámci Kabinetu pro klasická studia výběrové řízení na pozici:

Odborná pracovnice/odborný pracovník vědy a výzkumu /

doktorandka/doktorand v Odd. středolatinské lexikografie

 

Náplň práce:

 • spolupráce na projektech dle priorit oddělení středolatinské lexikografie (viz https://www.ics.cas.cz/oddeleni/stredolatinske-lexikografie), zejména:
  • práce na týmovém projektu Slovník středověké latiny
  • publikování dílčích studií z oblasti středolatinské literatury a kultury
  • aktivní účast na konferencích

 

Požadujeme:

 • znalost latiny (na úrovni Mgr.), vítána znalost staré češtiny a/nebo střední němčiny
 • doktorský projekt (u absolventů magisterského studia alespoň jeho detailně formulovaný plán) v oboru:
  • latinská medievistika a novolatinská studia
  • v jiném příbuzném oboru
 • znalost angličtiny (slovem i písmem)
 • znalost jednoho dalšího světového jazyka
 • vítáme zájem o oblast Digital Humanities

 

Nabízíme:

 • nástup od 1. 1. 2022 nebo dle dohody
 • poloviční úvazek v rozsahu 20 hod/týdně
 • pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení
 • mzdové ohodnocení odpovídající Vnitřnímu mzdovému předpisu FLÚ
 • práci v prestižní veřejné vědecké instituci
 • možnost flexibilního plnění pracovních povinností
 • příjemné pracovní prostředí
 • zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, stravenky, jóga na pracovišti)
 • možnost jazykového a dalšího vzdělávání hrazeného zaměstnavatelem
 • pracoviště v centru Prahy

 

Dokumenty požadované k žádosti:

 • strukturovaný životopis
 • průvodní dopis se zdůvodněním zájmu o pracovní pozici
 • kontakty na nejméně dvě doporučující osoby

 

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu kks@ics.cas.cz nejpozději do 30. 11. 2021.

Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor (osobně nebo online), který se uskuteční počátkem prosince 2021.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D., tel: 234 612 324, email: nyvlt@ics.cas.cz


Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.