Zahlavi

Výběrová řízení

13. 04. 2021
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand se zaměřením na vývoj funkčních povrchů pro afinitní optické biosenzory.

Požadavky:

V týmu Optických biosenzorů (vedoucí týmu prof. Jiří Homola) hledáme postdoktoranda se zaměřením na vývoj funkčních povrchů pro afinitní optické biosenzory.

Chcete využít své znalosti a zkušenosti s přípravou funkčních materiálu a povrchů? Chcete s námi vyvíjet pokročilé povrchy pro studium buněk, medicinální diagnostiku či monitorování životního prostředí? Lákají vás multidisciplinární projekty, v nichž můžete úzce spolupracovat s experty z různých vědních disciplín (chemie, biologie, fotonika, či mikrofludika), a společně rozvíjet technologii optických biosenzorů? Potom hledáme právě vás.

Náplň práce:

Výzkum a vývoj funkčních povrchů pro optické afinitní biosenzory.

Konkrétní pracovní úkoly:

• vývoj pokročilých funkčních povrchů (založených například na zwitterionických polymerech či fotoaktivovatelných systémech) pro afinitní biosenzory založených na fotonických mikro- a nano-strukturách,
• příprava a charakterizace vyvinutých funkčních povrchů,
• využití funkčních povrchů pro studium biomolekulárních interakcí a citlivou a selektivní detekci biomolekul se vztahem k medicinální diagnostice a monitorování životního prostředí.

Požadujeme:

• titul Ph. D. v organické chemii, makromolekulární chemii, fyzikální chemii, chemickém inženýrství nebo podobném oboru,
• publikační činnost v relevantních oblastech materiálového výzkumu,
• výhodou jsou zkušenosti ve výzkumu a vývoji funkčních povrchů pro afinitní biosenzory,
• výhodou jsou zkušenosti s vývojem a charakterizací nanomateriálů a nanostruktur.

Nabízíme:

• zajímavou práci v mezinárodním týmu,
• práci na multidisciplinárních vědeckých projektech s praktickým uplatněním,
• excelentní výzkumnou infrastrukturu,
• jazykové a další vzdělávací kurzy,
• program sportovních benefitů Multisport,
• 5 týdnů dovolené.

Typ smlouvy: pracovní poměr na plný úvazek na dobu 2 let s možností prodloužení. Předpokládaný nástup je červen 2021 nebo kdykoliv později dle dohody.

Pokud se chcete přihlásit na uvedenou pozici, zašlete prosím paní Ing. Janě Petrlové e-mailem na adresu petrlova@ufe.cz následující dokumenty:

• motivační dopis,
• životopis,
• seznam publikací.

Do předmětu Vaší emailové zprávy prosím uveďte, že se ucházíte o pozici Postdoktorand se zaměřením na vývoj funkčních povrchů pro afinitní optické biosenzory.


Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.