Zahlavi

Výběrová řízení

27. 10. 2021
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ŘEDITELŮ/ŘEDITELEK organizačních součástí BC: Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin, Ústav půdní biologie.

Požadavky: 

 • Splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4) – 6) zákona č.  341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 
 • Vysokoškolské vzdělání v oboru přírodních, zejména biologických, věd
 • Vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace
 • Významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
 • Organizační schopnosti a zkušenosti
 • Morální bezúhonnost
 • Perfektní znalost AJ 

Hlavní náplň práce:

 • Koncepční, organizační, ekonomické a personální zajištění vědeckého výzkumu a dalších činností v příslušném vědním oboru
 • Vyhodnocování vědecké práce a hodnocení činnosti podřízených zaměstnanců
 • Zajišťování hospodaření s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu
 • Vyhlašování výběrových řízení na pracovní pozice vědeckého ústavu
 • Nastavování mezd, náplně práce, pracovního zařazení zaměstnanců vědeckého ústavu v souladu s vnitřními předpisy BC

Nabízíme: 

 • Přátelské prostředí
 • Mezinárodní kolektiv
 • 5 týdnů dovolené
 • Dotované závodní stravování
 • Benefity ze sociálního fondu 
 • Zvýhodněný mobilní tarif pro rodinné příslušníky

Funkční období je pětileté s datem nástupu od 1. července 2022.

Písemné přihlášky se stručným životopisem v anglickém jazyce, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem publikací a nástinem vědecké a řídící koncepce zašlete na adresu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Sekretariát, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice a rovněž v elektronické podobě (formát pdf) na adresu hana.machova@bc.cas.cz.

Předpokládá se, že při případném osobním pohovoru před výběrovou komisí přednese uchazeč/uchazečka své záměry, které by chtěl/a na pozici ředitele/ředitelky realizovat.

 


Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.