Zahlavi

Výběrová řízení

07. 10. 2021
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný vědecký pracovník – organický petrograf na oddělení geochemie.

Náplň práce

 • Studium materiálů metodami uhelné a organické petrologie
 • Zpracovávání výsledků k publikování v odborných časopisech
 • Příprava výzkumných projektů v oboru petrologie

Požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření (geologie uhelný ložisek, chemie paliv), detailnější technické zaučení je součástí zaškolovacího plánu
 • Pokročilou znalost anglického jazyka a uživatelskou znalost práce s výpočetní technikou
 • Ochotu učit se a případně absolvovat doktorské studium
 • Samostatnost i týmovou spolupráci

Nabízíme

 • Zázemí stabilní vědecké společnosti a příjemné pracovní prostředí
 • Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Možnost dalšího vzdělávání, profesního růstu a jazykové kurzy
 • Možnost doktorského studia
 • Pět týdnů dovolené a pět dní zdravotního volna

Termín nástupu: dohodou.

V případě zájmu zašlete nabídky zahrnující motivační dopis, strukturovaný profesní životopis a podepsaný formulář Informace o zpracování osobních údajů poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů na níže uvedenou e-mailovou adresu do 30. 11. 2021.

Kontakty:
Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., e-mail: sykorova@irsm.cas.cz, tel.: 266 009 280, 339

Po ukončení uzávěrky budou uchazeči vyrozuměni a pozváni k osobnímu pohovoru.


Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.