Zahlavi

Výběrová řízení

07. 10. 2021
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník – postdoktorand do Centra pro klimatické právo a udržitelnost na tematiku právní ochrany klimatu, a to jako zástup za MD, celková výše úvazku 0,9, s nástupem leden 2022..

Přepokládané hlavní okruhy řešené problematiky na dané pozici:

 • mezinárodní klimatické právo,
 • klimatické právo EU,
 • klimatická litigace,
 • právní aspekty přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

Možné další okruhy výzkumu: česká klimatická legislativa, implementace mezinárodních a unijních klimatických závazků v ČR, dopady klimatické změny na lidská práva, klima a gender, příp. další související dle individuálního zájmu uchazeče

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské studium v oboru právo v magisterském a doktorském studijním programu (popř. ekvivalentní vzdělání získané na vysoké škole v zahraničí)
 • silný zájem o problematiku právních aspektů řešení dopadů klimatické změny 
 • aktivní znalost angličtiny (znalost dalšího světového jazyka výhodou)
 • dlouhodobý zájem o teoretickou reflexi problémů tvorby a aplikace práva ve vnitrostátní i mezinárodní perspektivě a o vědeckou práci, včetně zájmu o podílení se na řešení tuzemských i mezinárodních výzkumných projektů a o vytváření publikačních výstupů
 • vítán zájem o interdisciplinární přístupy ke zkoumání práva, mezioborovou spolupráci a popularizaci vědeckých poznatků vůči veřejnosti

Nabízíme:

 • možnost podílet se na formování klimatického práva jako nového právního podoboru, a tím na naplňování a definování výzkumných záměrů ÚSP AV ČR, a přispívat tak k celkovému rozvoji právního výzkumu v České republice
 • možnost zapojení se do běžících prestižních mezinárodních projektů (součástí úvazku je podílení se na řešení projektu SOLSTICE s Univerzitou Oslo, Graz, LSE London)
 • podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka
 • podporu mezinárodní spolupráci a výměně vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
 • zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravování ve výši 60,-Kč/den (paušál), pět týdnů dovolené, jazykové kurzy
 • odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 30. 11. 2021 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

 

Dovolujeme si uchazeče informovat, že zasláním přihlášky poskytují Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. automatický souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely realizace výběrového řízení a případné uzavření pracovní smlouvy. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení, zpracování osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, a osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

 

 


Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.