Zahlavi

Výběrová řízení

06. 10. 2021
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník/ odborný pracovník výzkumu a vývoje s VŠ.

ÚTAM AV ČR, v. v. i. hledá pracovníka/pracovnici, který/á se zapojí jako člen mezioborového týmu do výzkumu stavebních materiálů a konstrukcí. Výzkumné projekty se zaměřují na základní výzkum s aplikačním zaměřením na ochranu a záchranu historických staveb.

Pracovník bude podle zaměření zkušeností spolupracovat na výzkumu spojeným s historickými vápennými technologiemi v rámci aktivit Oddělení vápenných technologií a Úseku aplikovaných věd pro kulturní dědictví a řešených projektů.

Projekty

Možnosti radiouhlíkového datování historických malt (2020-2022)

Skryto pod povrchem, Archeologické terény Pražského hradu, jejich ochrana a prezentace v moderním světě (2020-2023)

PlaCe-ITN: Plasters and Ceramics Innovative Training Network, Materiálová studie malt východního Středomoří, program MC H2020 (2021-2025)

 

Požadavky:

-  VŠ vzdělání přírodovědného, architektonického, stavebního nebo chemicko-technologického směru, vítané je též mezioborové zaměření na materiálové vědy, restaurování nebo archeometrii; 

-  zájem o výzkum a rozvoj VŠ znalostí, dokončené doktorské studium (Ph.D.) je výhodou;

- schopnost formulovat výsledky výzkumu psanou formou v českém i anglickém jazyce.

 

Náplň práce:

- výzkumná a publikační činnost v rámci běžících projektů;

- experimentální výzkum v laboratoři i v terénu;

- vyhodnocování a analýza dat, formulování závěrů a prezentační činnost;

- možnost spojení výzkumu s doktorským studiem.

 

Nabídky spolu se životopisem zašlete, prosím, na adresu: ÚTAM AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9 nebo na elektronickou adresu: burianova@itam.cas.cz . Uzávěrka přihlášek: 5. 11. 2021. Bližší informace o volné pozici a výzkumných projektech: valek@itam.cas.cz.


Uzávěrka přihlášek: 05. 11. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.