Zahlavi

Výběrová řízení

01. 10. 2021
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postodktorandka/postdoktorand v Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně, v pracovním úvazku 0,30.

Hledáme absolventku/absolventa doktorského studia psychologie (ev. příbuzných oborů) s výrazným zájmem o vědu a výzkum ke spolupráci na projektu GAČR. Projekt se zaměřuje na oblast sociální psychologie, konkrétně na výzkum akulturačních strategií u majority a minority. Do týmu hledáme postdoktorandku/ postdoktoranda s pokročilou znalostí metodologie psychologického či sociálně-vědního výzkumu. Upřednostněni budou uchazečky/uchazeči s dobrou znalostí angličtiny, metodologie a analýzy dat s předchozí zkušeností z práce na vědeckých projektech v ČR či zahraničí. Předpokládaný nástup je listopad 2021.

 

Požadavky:

 • Ukončené doktorské studium v oboru psychologie či příbuzných disciplín.
 • Pokročilá znalost metodologie v psychologii či sociálních vědách a ochota analyzovat různé typy dat.
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny.
 • Výhodou je zkušenost s publikací odborných článků a řešením výzkumných projektů.
 • Výhodou je zájem o následující oblasti: meziskupinové vztahy, předsudky, akulturace.

Nabízíme:

 • Úvazek 0,30 na grantovém projektu GAČR do konce roku 2022, s možností prodloužení
 • Práci v dynamickém týmu Brněnské laboratoře meziskupinových procesů (https://www.psychologicky-vyzkum.cz/) na etablované vědecké instituci
 • Možnost zapojení do dalších projektových žádostí a navazujících projektů
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis, s charakterizací případné dosavadní zkušenosti s výzkumem, včetně linků na své publikace (včetně disertační práce)
 • Motivační dopis (rozsah 1,5-2 strany), specifikující motivaci k vědecké činnosti
 • Příklad publikovaného odborného textu (pokud je k dispozici)

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu martina@psu.cas.cz (Martina Hřebíčková).


Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.