Zahlavi

Výběrová řízení

09. 09. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Mechanical Designer - Space Applications.

FZU - Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences is looking for a new colleague to join the LISA project team at the position of

Mechanical Designer - Space Applications
 

About the Institute:

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (FZU) is a public research institution, focusing on basic and applied research in physics. FZU is the largest of the institutes of the Czech Academy of Sciences with more than 1300 employees, including a considerable number of international workers. The ambition of FZU is to push forward the boundaries of knowledge and to conduct first-rate research in the fields of elementary particles, condensed systems and solid particles, optics, plasma physics and laser physics.


Project description:

FZU is collaborating on preparation of space mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna), which will detect gravitational waves. FZU is contributing to mission critical space hardware – especially to piezo mechanisms, mechanisms for switching laser sources and alignment of laser beam, starting from their design and being responsible also for prototyping and tests. The work is typically done in cooperation with other institutes of the Czech Academy of Sciences and technological companies in the Czech Republic.

Responsibility:

 • Gathering technical requirements, communication with local and international partners, both industrial and academic.
 • Participate on conceptual designs of space mechanisms with special focus on redundancy, thermal stability, vibrations etc.
 • Participate on design iterations, manufacturing and tests of precise mechanisms based on piezo technology and flexure hinges. Other principles are also under investigation.
 • Participation on mechanism stability/resolution measurement method development, design of test stands, participation in measurements.


Required qualifications:

 • Strong motivation to work on new research topics.
 • English language – advanced in reading, writing, communicating.
 • Excellent problem-solving skills.
 • Good team-working skills.
 • Experience with 3D design using some of the CAD systems (Creo, SolidWorks, NX, Onshape…).
 • Experience with precision mechanics and/or optomechanics design.
 • Experience with designing scientific instruments is advantage.

Why should you apply?

 • Working in an international, creative, and highly motivated environment
 • Cutting-edge research topics with high application potential
 • Working in a multidisciplinary research team
 • A stimulating and friendly supervising and mentoring environment
 • Unique research facilities
 • Training and development possibilities (seminars, workshops, conferences)
 • Soft skills trainings (project management, grant applications, etc.)
 • Language courses
 • Flexible working hours
 • and more benefits such as Multisport card, meal allowance, cooperate kindergarten, etc.
 • for more information see Why FZU? | FZU

Terms of employment:
The initial period of employment is 1 year (further extension is then possible and expected), starting as soon as possible, depending of the availability of the applicant.

Application procedure:
Please send a motivation letter, your CV and other supporting materials (eg. list of publications, references) to daceva@fzu.cz


Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.