Zahlavi

Výběrová řízení

26. 08. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ/VÝVOJOVÝ SPECIALISTA/SPECIALISTKA V BIOINFORMATICE/CHEMICKÉ BIOLOGII SE ZAMĚŘENÍM NA DATABÁZOVÉ SYSTÉMY.

Vědecký/vývojový specialista/specialistka v bioinformatice/chemické biologii se zaměřením na databázové systémy

Hledáme kvalifikovanou a motivovanou osobu se zkušenostmi s bioinformatikou/cheminformatikou/informatikou pro oblast chemické biologie. Práce se týká podpory chemických databází a jejich interoperability s jinými zdroji biologických dat. V rámci laboratoře bioinformatiky v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR bude specialista/specialistka spolupracovat s bioinformatiky a výzkumníky z národních a mezinárodních laboratoří na komplexním využití propojených zdrojů a bude se podílet na vývoji nových metod.

Bioinformatické přístupy budou aplikovány na další analýzu chemických dat, začlenění výsledků proteomických/metabolomických studií a mapování chemického prostoru na oblasti biologie.

Tato pozice je plánovaná jako dlouhodobá a je součástí infrastrukturního projektu ELIXIR CZ.

Požadavky

  • PhD nebo praxe v jednom nebo více následujících oborech: bioinformatika, cheminformatika, informatika, výpočetní biologie nebo podobné
  • Zkušenosti se sémantickým webem a databází PostgreSQL
  • Aktivní programování v jazycích JAVA a C
  • Zkušenosti s Shell / Python nebo Pearl výhodou, nikoli nutnou podmínkou
  • Dobrá komunikace v angličtině
  • Motivace pro mezinárodní spolupráci

Nabízíme

Nabízíme práci v mezinárodní a motivované výzkumné komunitě ÚOCHB, spolupráci se špičkovými partnerskými laboratořemi v Evropě v rámci projektu ELIXIR, nadstandartní platové podmínky a portfolio sociálních podpor poskytovaných ÚOCHB.

  • Zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, příspěvek na stravování, příspěvek na sport/penzijní připojištění, možnost zvýhodněného jazykové vzdělávání a další zajímavé benefity.

Nástup

Dle dohody – co nejdříve

Jak se přihlásit

Přihláška by měla obsahovat životopis, motivační dopis a kontakty na několik odborníků/ spolupracovníků, kteří mohou poskytnout reference.

Více informací a podání přihlášek: Jiří Vondrášek: jiri.vondrasek@uochb.cas.cz, +420 220 183 267.


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR / ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.


Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.