Zahlavi

Výběrová řízení

26. 08. 2021
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student – Laboratoř molekulární patogenetiky.

Laboratory of Molecular Pathogenetics of the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences located in the BIOCEV research centre in Vestec by Prague announces a selection procedure in accordance with the Act No. 283/1992 Coll. on the Czech Academy of Sciences, and the Statutes of the Czech Academy of Sciences for PhD student position to work on innovative projects regarding different ways in which epigenetic signals and transcription factor networks govern self-renewal, cell specification, differentiation, and reprogramming - a crucial step for advances in cell-based therapy and perspectives for medicine.

 

Using mouse models, we aim to investigate how disruption of ISL1 and NEUROD1 transcription networks affect epigenetic landscapes and downstream targets during embryonic development. We will use Cre/loxP and Crispr/Cas9 technologies, global gene expression profiling (RNA sequencing), CUT&Tag chromatin profiling, FACS, confocal microscopy, immunohistochemistry, and in situ hybridization to evaluate embryonic phenotypes.

 

The Laboratory of Molecular Pathogenetics is seeking a highly motivated, hard-working PhD student. The candidate should hold a master’s degree or an equivalent degree in cell biology, genetics, biomedicine, molecular biology, or related sciences. Additionally, the candidate must be willing to work with murine models.

 

Who are we:

Using genetically modified mouse models and gene expression profiling, we identify molecular targets for the development of preventive and diagnostic strategies.

Our focus:

  • transcriptional regulation in neurosensory development and maintenance in the inner ear model
  • the molecular mechanisms involved in pathologies associated with diabetes mellitus
  • the molecular causes of abnormal embryonic development

More information can be acquired from our website.

 

Related publications:

1. Filova I et al. Combined Atoh1 and Neurod1 Deletion Reveals Autonomous Growth of Auditory Nerve Fibers. Molecular Neurobiology. 2020, 57: 5307–5323.

2. Bohuslavova R et al. HIF-1 is required for development of the sympathetic nervous system. PNAS, 2019 116 (27) 13414-13423.

3. Gao et al. Pioneering function of Isl1 in the epigenetic control of cardiomyocyte cell fate. Cell Research (2019) 29:486–501.

4. Matsuda et al. Pioneer Factor NeuroD1 Rearranges Transcriptional and Epigenetic Profiles to Execute Microglia-Neuron Conversion. Neuron, 2019, 101, 472–485.

5. Bohuslavova et al. NEUROD1 Is Required for the Early α and β Endocrine Differentiation in the Pancreas. Int J Mol Sci. 2021, 22(13):6713.

 

Requirements:

  • MSc, MRes, Diploma or an equivalent degree in Biology, Biomedicine, Chemistry or related sciences, to be obtained by the end of academic year 2020/2021
  • Experience in laboratory work
  • Ability to co-operate with other team members
  • High motivation and determination

 

We offer:

  • Work in modern and well-equipped laboratory within the newly built BIOCEV Research Centre
  • The position will include a Research Assistant position as another benefit to scholarship
  • Young and friendly cooperative international team

 

Location:

The laboratory is located in the new state-of-the-art BIOCEV research centre (www.biocev.eu)

Průmyslová 595, 252 50 Vestec, Czechia

 

Deadline for applications: 01/10/2021

 

Interested applicants please contact Dr. Gabriela Pavlinkova (gabriela.pavlinkova@ibt.cas.cz) and include CV and cover letter describing their background and research interests.

 

We are on Twitter! @PavlinkovaLab

More details on the processing of personal data are available on the website: https://www.ibt.cas.cz/cs/verejnost-media/oficialni-dokumenty/gdpr/.


Uzávěrka přihlášek: 01. 10. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.