Zahlavi

Výběrová řízení

16. 08. 2021
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výběrové řízení na kandidáty do programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

V souladu s § 2, odst. 1, směrnice č. 10/2018, ve znění směrnice č. 7/2019 Akademie věd ČR se vyhlašuje výběrové řízení na kandidáty do programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Tato aktivita je zaměřena na podporu, posílení a udržitelnost kategorie postdoktorandů na pracovištích AV ČR, neboť postdoktorandi jsou přirozeným základem další generační vlny vědeckých pracovníků a přinášejí pracovištím perspektivu pro rozvíjení stávajících a do budoucna i nových vědních oborů. Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraným kvalitním a perspektivním postdoktorandům zaměstnaným na pracovištích AV ČR. Náležité podklady (tj. strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení kandidáta a návrh na zařazení do programu) je třeba doručit do 20.9. 2021. Výběrová komise zasedne dne 20.9. 2021. Členy výběrové komise jmenuji: Mgr. Jan Mařík, Ph.D.; Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D


Uzávěrka přihlášek: 20. 09. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.