Zahlavi

Výběrová řízení

10. 07. 2024
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice vědy a výzkumu se specializací: Slovanské kulturní a historické vztahy na Balkáně (úvazek až 100%).

Podmínky: titul Ph.D. (eventuálně jeho ekvivalent), případně započaté doktorské studium; publikační činnost v oboru; jazykové znalosti (angličtina, dva slovanské jazyky kromě mateřštiny); morální bezúhonnost

Nabízíme: flexibilitu (možnost přizpůsobení pracovní doby), 5 týdnů dovolené, stravenky, práci v příjemném prostředí, podporu dalšího vzdělávání (vč. jazykových kurzů) a osobního rozvoje, pracovní poměr na dobu určitou, nástup možný od 1. září 2024

Písemné přihlášky s profesním životopisem, seznamem publikační činnosti, přehledem praxe a kopiemi dokladů o získané kvalifikaci doručte nejpozději do 14. srpna 2024 (do 12:00) v obálce na adresu pracoviště (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Valentinská 91/1, 110 00 Praha 1) nebo prostřednictvím datové schránky (adresa: jeknq7e) nebo na e-mail: slu@slu.cas.cz s viditelným označením "Výběrové řízení".


Uzávěrka přihlášek: 14. 08. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.