Zahlavi

Výběrová řízení

09. 07. 2024
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný vědecký pracovník - fyzik.

Skupina se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Práce skupiny je zaměřena na studium interakcí elektronů v oblasti vysokého tlaku plynů, návrh a vývoj detekčních systémů a vývoj nových metod pro studium obtížně pozorovatelných vzorků živé i neživé přírody. Více na: https://www.aesemgroup.eu/

Volná pozice: Výzkumný vědecký pracovník - fyzik 

Náplň práce:

 • numerické simulace interakcí elektronů s látkou,
 • příprava a realizace simulací s následnou analýzou a vyhodnocením výsledků,
 • po zaučení práce v programech: Geant4, SIMION, EOD, COMSOL
 • příprava vědeckých projektů a publikací.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru přírodních věd nebo v technickém oboru se zaměřením na fyziku, optiku nabitých částic, případně elektronovou mikroskopii,
 • zkušenosti s programováním v jazyce C++, Python,
 • znalost OS Linux a SW MATLAB výhodou,
 • zájem o vědeckou práci a další vzdělávání,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • schopnost samostatné vědecké práce,
 • ochota učit se nové věci a zapálení pro věc.

Nabízíme:

 • nadstandardní platové ohodnocení,
 • fond kulturních a sociálních potřeb (příspěvek na dovolenou, sportovní a kulturní akce)
 • 5 týdnů dovolené,
 • práce v mladém kolektivu,
 • možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání,
 • účast na projektech základního i aplikovaného výzkumu,
 • účast na mezinárodních vědeckých konferencích a stážích,
 • možnost závodního stravování (příspěvek na stravování), kantýna,
 • hlídané parkování na pracovišti

 

Nástup ihned nebo dohodou.

Přihlášky doplněné životopisem a doklady o vzdělání zašlete na adresu:

Ing. Eva Soukupová, Ph.D.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Královopolská 147, 612 00 Brno

nebo na e-mail: soukupova@isibrno.cz


Uzávěrka přihlášek: 04. 08. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.