Zahlavi

Výběrová řízení

01. 07. 2024
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici JUNIOR RESEARCH GROUP LEADER.

Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences (Prague, Czech Republic)

announces a call for applications for a

Junior Research Group Leader

Biomedical research on aetiopathogenesis of major lifestyle diseases

We are looking for an outstanding candidate to undertake original research and establish a new
laboratory. The proposed research should focus on the pathophysiological mechanisms underlying
(i) obesity-related co-morbidities, namely diabetes and cardiovascular disease;
(ii) neurodegenerative diseases and related pathologies; and/or
(iii) other topics of metabolic, cardiovascular, and neuroscience research compatible with the scientific goals of the institute (see https://www.fgu.cas.cz/en/about).

Applicants active in molecular, cell and developmental biology, physiology, biochemistry or clinically
oriented research are encouraged to apply.

Eligibility: Up to 12 years after Ph.D. graduation (excluding maternity leave), as of 31 January 2024.
Selection criteria: Applicants will be selected on the basis of academic merit, i.e., the quality of
their research proposal, publication record, and postdoctoral training. A vital asset will be intellectual
independence as documented, for example, by independent publications (corresponding author) or
previous (grant) awards. Securing additional funding is not a condition for applying for this start-up but
will be an important condition for extending the start-up’s funding beyond the initial three years.

Two-stage application procedure (all documents in English):

Stage 1: Submission of the following documents to fgu@fgu.cas.cz by 9 August 2024:
(i) a letter of intent (research proposal) outlining the project (two A4 pages; single-spaced, font 11);
(ii) professional CV;
(iii) PhD diploma/certificate;
(iv) two letters of recommendation.
The results of Stage 1 will be announced by 20 August 2024.

Stage 2: Short-listed candidates will be invited to submit full proposals (max. six A4 pages) within
30 days and give a public lecture during their interview at the Institute of Physiology.

The successful candidate should take up his/her position as soon as possible but not later than
30 June 2025. Detailed information about this program can be found at:
https://fgu.cas.cz/upload/files/SM_FGU_2018_005_ENG%20START-UP%20RESEARCH[1]PROGRAM_10_rev%20k%206.2.24_.pdf

A three- to five-year grant, including salary, lab space, and operating costs, allowing the
prospective Junior Research Group Leader to set up and run his/her lab, start building a team, and
eventually apply for a permanent position.

The minimum annual financial support to cover salary costs is 1,500,000 CZK (approx. 60,000 EUR) for
the Junior Research Group Leader and team members. The minimum annual financial support for material costs is 400,000 CZK (approx. 16,000 EUR).

Total financial support will be negotiable depending on the overall quality of the applicant and the project proposal. 


Uzávěrka přihlášek: 09. 08. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.