Zahlavi

Výběrová řízení

04. 07. 2024
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK / PRACOVNICE.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník/pracovnice v oddělení Gender & sociologie v rámci projektu „Gendered Innovation Living Labs“ (GILL)

Úvazek: 0,15

Náplň práce:

 • analýza dobrých praxí prosazování genderové rovnosti v podnikání a inovacích,
 • spolupráce na výzkumu podnikání a inovací s využitím participativních metod,
 • sekundární analýza dat výzkumných šetření,
 • příprava vědeckých publikací.

Požadujeme:

 • dokončené Ph.D. studium v oboru sociologie nebo ekonomie,
 • zaměření v rámci studia na sociologii i ekonomii a na genderová studia,
 • zkušenost s kvalitativním i kvantitativním sociologickým výzkumem trhu práce a genderových nerovností,
 • zkušenost s vědeckým zkoumáním podnikání a inovací a jejich genderových aspektů,
 • zkušenost se samostatným publikováním vědeckých výstupů.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v prestižní veřejné výzkumné instituci s adekvátním mzdovým ohodnocením,
 • benefity: 5 týdnů dovolené, sick days, práce na dálku, stravenkový paušál, příspěvek na produkty na stáří, jazykové kurzy,
 • pracovní smlouvu na úvazek 0,15 na dobu určitou do 31. 12. 2025,
 • nástup od 1. 10. 2024.

Požadované materiály k přijímacímu řízení:

 • odborný životopis kandidáta/kandidátky,
 • motivační dopis.

Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete nám, prosím, do 5. 8. 2024 výše uvedené materiály na email alena.krizkova@soc.cas.cz. Za projevený zájem o spolupráci předem děkujeme. Vybraní kandidáti a kandidátky na pozici budou pozvání na základě vyhodnocení zaslaných materiálů k pohovoru.


Uzávěrka přihlášek: 05. 08. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.