Zahlavi

Výběrová řízení

23. 04. 2021
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Head of Laboratory of DNA integrity.

Požadavky: We are looking for candidates for the position of Head of Laboratory of DNA integrity, focused on the study of genome integrity in mammalian oocytes and zygotes using quantitative fluorescence imaging techniques on fixed and living cells. Laboratory of DNA integrity is a part of the Research Center PIGMOD, dedicated to development and use of biomedical models of human diseases. While the new laboratory head is expected to develop original research program, he/she is also expected to closely cooperate with other PIGMOD laboratories and support the main PIGMOD objectives.

Requirements: • PhD. in biological, medical or biochemical fields • 5 years of documented research experience in Cell and Developmental Biology • Advanced knowledge and previous practical experience with confocal/light-sheet microscopy of live mammalian oocytes and zygotes • The author of publications focused on genome integrity in mammalian oocytes or other mammalian cells in prestigious international journals • Significant international scientific experience (e.g. cooperation with foreign authors, which resulted in joint publications). • Experience with transgenesis in large animal models appreciated

Eligibility: • The eligibility requirements for the leading position is experienced PhD in biological, medical or biochemical fields and research experience in Cell and Developmental Biology. • Please ensure that you qualify before applying, as ineligible candidates cannot be considered.

We offer: • Fully equipped laboratory space • An outstanding and free to use research infrastructure • Five weeks (25 working days) of vacation. • Flexible working hours • Health and pension insurance • Possibility of accommodation

Two-stage application procedure (all documents in English): Stage 1: Submission of the following documents to Human.Resources@iapg.cas.cz (Ref.”Head of LDI”) by 1 June 2021: • Your complete professional CV together with complete list of publications, • Motivation letter (describe what about the advertised position particularly interests you, why you want to apply for it and why you should be considered for the Head of LDI position), • Copy of PhD graduation certificate/diploma • Two recommendation letters. • Include a General Data Protection Regulation (GDPR) statement*. • Description of your experience in working with experimental animals, if any. * You consent that your personal data will be processed by the IAPG Personal Department for considering your application for the Head of LDI position. The whole recruitment system is based on HRS4R Strategy. (http://www.iapg.cas.cz/en/hr-award/HRS4R/). For more information please contact Linda Sedlakova (Human.Resources@iapg.cas.cz)

Stage 1 results will be announced by 20 June 2021. Stage 2: Short-listed candidates will be invited for interview with the selection committee at the Institute of Animal Physiology and Genetics (including on-line session). Successful candidate will be expected to take up his/her position between 1st of September and 31st of December 2021.

Any objections to or complaints about the recruitment procedure may be addressed to personalni@iapg.cas.cz. The unsuccessful candidates may appeal against the result of the recruitment procedure within a week.


Uzávěrka přihlášek: 01. 06. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.