Zahlavi

Výběrová řízení

05. 06. 2024
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand.

A top research institute in the Czech Republic, named after the Czech Nobel Laureate in Chemistry J. Heyrovsky, is looking for a postdoctoral researcher in the field of nanocatalysis.

 

Type of contract: Temporary (1 – 4 years)

Job status: Full time

Starting date: 01. 09. 2024

 

Link to the department's website: www.heyrovsky-chair.eu

 

Job description

Drawing structure-function relationships is of central importance for the development of catalysts. However, for a fundamental understanding of the effect of the size and composition of the catalyst down to the nanometer and subnanometer scale, and of the support on performance remain challenging for powdered catalysts in which a large variety of species is present. The studies within this project will benefit from the insights gained on both powder catalysts synthesized by wet chemical methods, and model catalysts made of with atomic precision size- and composition- selected clusters deposited under vacuum, with both types of catalysts interrogated under realistic reaction conditions to address fundamental questions in dry methane reforming where two green house gases, methane and carbon dioxide are converted into valuable products. The successful candidate will be given the opportunity to work within our international team in the frame of a Swiss-Czech Lead Agency Project by realizing project goals encompassing: catalyst preparation using chemical and physical synthesis routes , catalytic testing, multi-probe characterization including synchrotron-based methods such as x-ray absorption, near ambient pressure x-ray photoelectron spectroscopies, photoemission electron microscopy and electron diffraction.

 

Qualifications

- a PhD in chemistry, physical chemistry, chemical engineering, physics, material science or in a related field

- fundamental knowledge of catalysis

- experience with the synthesis, testing and characterization of inorganic nanomaterials

- excellent English communication skills both oral and written

- publication track record

- experience in catalyst testing by e.g. gas chromatography or mass spectrometry

- ability to work in a team, and with high efficiency, as well as independently

- experience with C1 catalytic processes a plus

- hands-on experience with synchrotron based-techniques a plus

- experience with (ultra) high vacuum systems a plus

 

Benefits

- international team collaborating with leading laboratories in Europe and the US

- friendly and motivating working environment

- career development

- 1 year contract (after 3 months probation period) with the possibility of extension

- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick-leave in addition to the statutory insurance

- Flexible working-time, the possibility of part-time work

- Possibility of attending children groups of the CAS

- Sports goods rental, free parking, trade union library

- Language courses

- Possibility of further education and career development by participating in courses organized by our institute 

 

To apply, please send your CV, motivation letter and references to recruitment@jh-inst.cas.cz. Please, write in the subject line of your email SC2024_24.

 

Selection process 

 


Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.