Zahlavi

Výběrová řízení

09. 05. 2024
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in single molecule fluorescence and biophysics.

 

Description of the group and the position

A research group lead by Vladimira Petrakova focused on nanophotonics and light engineering for applications in bioimaging and sensorics at the Heyrovsky Institute in Prague is searching for candidates for the position of postdoctoral researcher. Our current efforts focus on developing DNA-origami based platforms for spatial manipulation of light using plasmonic assemblies. The project combines approaches from many fields – single molecule microscopy and spectroscopy, superresolution microscopy, DNA nanotechnology, plasmonics, and machine learning. The focus of the position will be on single-molecule fluorescence. The ideal candidate will have a background in biophysics, photonics, microscopy, and spectroscopy and interest in non-conventional fluorophores, DNA origami, and data analysis.

 

Apply for the position if you

-        have strong background in

o   single-molecule fluorescence microscopy and spectroscopy (steady state and time resolved)

o   methods like FRET, MIET or related

o   data analysis (python, R, imageJ or others) 

 

-        have experience or interest in

o   DNA origami, DNA nanotechnology

o   Superresolution microscopy and home-built microscope setups

o   Nanophotonics or plasmonics

o   Non-conventional fluorophores like NV centers in diamond and gold nanoclusters

 

-        like

o   to think deep about scientific problems and come up with solutions

o   coming up with scientific questions worth studying

o   working in an international and multidisciplinary team

o   communicating your research in simple terms to colleagues with different background

 

If you like new challenges and want to grow into a leading scientist, please let us know about you. Send us your CV and a motivation letter where you tell us why you are interested in the position and why we should choose you. The motivation letter should not just reiterate the content of your CV, but it should explain how you will apply your existing expertise to the scientific topics you will work on in our group and what areas of expertise you will have to build. It should also discuss how the points above applies to you and illustrate with examples whenever possible. Send your materials together with the contact to two references to recruitment@jh-inst.cas.cz and to vladimira.petrakova@jh-inst.cas.cz. Please include SC2024_23 in the email subject line.

Find out more about our group at petrakova-group.eu [1]. We look forward to welcoming you in our team. We strongly encourage women or other underrepresented minorities to apply. The position will be open until filled and has a flexible start in 2024. We offer the position for two years with the possibility of extension.

Link: Petrakova group (petrakova-group.eu) 

 

About Heyrovsky Institute 

The J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, based in Prague, is a renowned research institution specialising in physical chemistry. Named after Nobel Prize winner Jaroslav Heyrovský, the Institute conducts world-class research in areas such as electrochemistry, theoretical chemistry, spectroscopy and nanotechnology. With a rich history of scientific innovation, the Institute continues to make a significant contribution to the development of chemistry and related fields through its interdisciplinary approach to research and collaboration with national and international partners. 

 

Selection process

 


Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.