Zahlavi

Výběrová řízení

03. 05. 2024
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Researcher in materials science.

Applications are invited from highly-motivated scientists for a position (fixed-term until 31.12.2024) at the J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, one of the leading research institutions in the field of physical chemistry, located in Prague, Czech Republic.

The project deals with synthesis of coordination polymers (CPs), metal-organic frameworks (MOFs), and covalent organic frameworks (COFs), and their applications in optoelectronics and energy storage. The successful candidate is expected to synthesize crystalline CPs, MOFs or COFs, and carry out experimental studies on some of the following properties: photoluminescence, electroluminescence, fluorescence lifetime, coherent emission (single-photon emission, lasing), molecular magnetism, or electrochemical energy storage. Depending on your skills, you will carry out/benefit from calculations of the band structure and optical properties based on the density-functional theory. 

 

You will join an international research team:  https://homepage.univie.ac.at/hidetsugu.shiozawa/ 

Type of contractTemporary (until 31.12.2024)

Job statusFull-time

Offer starting date: As soon as possible

Requirements:

Applicants are expected to hold a master or bachelor’s degree or equivalent research experience in physics, chemistry, engineering or another relevant discipline. Applicants should have excellent academic qualifications and outstanding communication skills with an excellent proficiency in English.

Skills and experience in some of the following research topics and methods: synthesis and characterization of CPs, MOFs, COFs or related materials, optical spectroscopy (Raman, UV-Vis-IR, photoluminescence), time-resolved fluorescence, time-correlated single photon counting, lasing, light-emitting diodes, molecular magnetism, electrochemical analysis, ion batteries, and density-functional theory.

 

Eligibility criteria

If you are interested, please send your CV and list of publications to: recruitment@jh-inst.cas.cz 

AND hide.shiozawa@jh-inst.cas.cz. Please include SC2024_22 in the email subject line.

 

Selection process

By providing us with your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate.


Uzávěrka přihlášek: 23. 05. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.