Zahlavi

Výběrová řízení

03. 04. 2024
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOC/SCIENTIST FOR THE TOPIC OF GREENHOUSE GAS FLUXES ANALYSE.

We are looking for a team member to join long-term research at the Department of Matters and Energy Fluxes, Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences (CzechGlobe), Brno, Czech Republic.

Application deadline: 26th April 2024. The position is free from spring 2024.

Job description

- analysis and interpretation of data from Eddy Covariance (EC) towers, e.g. with regard to environmental extremes; further focus can be developed based on the applicant’s background

- unique research opportunities could be focused on the clear-cut evergreen forest and following regrowth, comparison of fluxes above and below forest canopies and the impact of extreme events

- EC data come from the network of Czech Ecosystem Stations (history of measurements: up to 20 years), covering all representative ecosystem types in the country

- evaluation of the data by answering site-specific questions or via inter-site comparisons

- it is possible to use also available chamber measurements, sap flow, sub-canopy eddy covariance, biomass inventory and remote sensing data

- result publications in impacted scientific journals and at scientific conferences

We require
- PhD degree in biological, environmental or atmospheric sciences
- good knowledge of atmospheric processes, ecology/ecophysiology and the exchange processes within the soil-plant-atmosphere continuum
- fluent in R software (preferred) or MATLAB and good knowledge of advanced statistical methods
- capability to work independently
- collaboration with an interdisciplinary team
- excellent written/spoken English

Beneficial skills
- experience with ecosystem process-based models
- GIS software knowledge
- other programming languages
- driving licence B

We offer
- creative scientific work, self-realization
- excellent state-of-the-art research infrastructure (http://www.czechglobe.cz/)
- personal career development and scientific growth (HRS4R/HR Award)
- work in an international, collaborative team
- appropriate salary

Please send a motivation letter, a structured CV with a review of your scientific publications and contact to three reference persons (subject: EDDY-COVARIANCE POSTDOC) to jobs@czechglobe.cz and pavelka.m@czechglobe.cz.


Uzávěrka přihlášek: 26. 04. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.