Zahlavi

Výběrová řízení

25. 03. 2024
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK – JUNIOR PRO OBOR EKOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA AGROMETEOROLOGII A BIOKLIMATOLOGII.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. hledá pracovníka na pozici vědecký pracovník – junior  pro obor ekologie

Lokace:  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno
Sekce klimatických analýz a modelování

Úvazek: 0,3
Předpokládaný nástup dle dohody, nejdříve od 1.5.2024
Uzávěrka přihlášek:  25.4.2024

Popis pozice:

Pozice vědeckého pracovníka – junior je vypisována v rámci nového projektu Georizika, jehož jedním z dílčích cílů je sledovat abiotické a minoritně i biotické hrozby související se zvyšující se variabilitou počasí a globální změnou. V projektu se CzechGlobe zaměří na analýzy průběhu, dopadů a předpovědi meteorologického a půdního sucha a s nimi souvisejícího výzkumu požárního počasí. Konkrétně bude pracovník zkoumat vybrané extrémy počasí, jako je výskyt vln veder, zimních i vegetačních mrazíků, srážek s přibývající intenzitou a dalších meteorologických faktorů, které mají přímou vazbu k růstu a vývoji rostlin, stabilitě agrosystémů a produkci potravin. Tato pozice nabízí možnost zapojit se do společensky velmi žádané oblasti výzkumu s příležitostí pro rychlý odborný růst.

Hlavní pracovní úkoly lze shrnout následovně:

 • analyzovat a modelovat dlouhodobé řady vývoje vybraných rostlin ve vztahu ke klimatickým trendům
 • analyzovat aktuální abiotická meteorologická rizika a jejich dopady na rostlin resp. plodiny
 • provádět fenologické analýzy pro konkrétní rostlinné druhy
 • publikovat své výsledky, resp. podílet se na publikaci výstupů celého pracovního týmu
 • doplňovat algoritmy rizik v systémech včasné výstrahy fenofaze.cz, agrorisk.cz a intersucho.cz

Kandidát na tuto pozici by měl splňovat následující požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání (PhD) v oblasti meteorologie, klimatologie agrometeorologie nebo bioklimatologie.
 • Zkušenosti s vědeckou prací v oblasti agrometeorologie
 • Zkušenosti s týmovou prací v národních projektech 
 • Zkušenosti s publikováním ve vědeckých časopisech (H-index minimálně 5).
 • Schopnost samostatné práce i schopnost práce v širším týmu.
 • Flexibilita a schopnost učit se novým věcem.
 • Zkušenosti s řešením vědeckých projektů výhodou.
 • Zkušenosti práce se statistickými postupy a nástroji
 • Dobrá znalost angličtiny, zkušenosti ze zahraničních vědeckých pracovišť výhodou.

Podmínky zaměstnání:

 • Úvazek je nabízen na dobu 12 měsíců se zkušební dobou 2 měsíce s předpokladem prodloužení úvazku (financování projektu zajištěno na další 3 roky). 
 • Nabízíme zapojení a spolupráci v rámci mezinárodních vědeckých konsorcií, a jedinečnou příležitost k odbornému růstu.
 • Nabízíme flexibilní pracovní režim včetně nastavitelné pracovní doby. 

Přihlášky obsahující materiály (CV + motivační dopis) zasílejte do 25. dubna 2024 na emailovou adresu jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice)


Uzávěrka přihlášek: 25. 04. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.