Zahlavi

Výběrová řízení

19. 03. 2024
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD position in low-temperature spectroscopy of 2D materials.

We are looking for Ph.D. student to join the research team led by Dr. Matěj Velický at J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry in Prague:

Annotation

Join our cutting-edge research team in Prague!

Do you have a passion for world-class hands-on research? Do you have a solid first degree in Physics, Chemistry, or Materials Science? We invite you to be a part of Dr. Matěj Velický's team, renowned for its groundbreaking work in spectroscopy and electrochemistry of two-dimensional (2D) materials.

At our institute, we explore the fascinating world of 2D materials, focusing on their tunability and van der Waals heterostructures through various external stimuli, including electric fields, strain, and illumination. You will have the opportunity to delve into the investigations of low-temperature spectroscopy of 2D material/metal heterostructures. These studies will elucidate the fundamental phenomena governing the physics of these systems.

Is this your dream position? You're a perfect fit if you are:
- driven to conduct world-class research
- a quick learner with a knack for generating independent ideas
- a collaborative team player with strong research integrity

We work closely with the leading 2D materials experts, Dr. Otakar Frank and Dr. Martin Kalbáč, based right here at our Institute. Our global collaborations extend to high-profile researchers in the USA, Germany, and the United Kingdom. You'll have access to state-of-the-art facilities and advanced techniques, such as tip-enhanced Raman spectroscopy and UHV preparation/characterizaton tools.

Our institute is a leading research facility in the Czech Republic, upholding the legacy of Nobel Prize winner J. Heyrovský and holding the HR Excellence in Research Award. Located in the beautiful city of Prague, our Institute is nestled in a vibrant hub of education, science, and culture, offering excellent transport links, diverse culinary options, and beautiful outdoor areas.

For more information our about research, please visit https://www.matejvelicky.com  

Essential skills and qualifications: 

You will have master's degree in physics, chemistry, or materials science, and experience with at least one of the following:  Raman and/or other vis/IR spectroscopy, electrical transport measurements, or 2D materials research. The applicant will have to apply and be admitted to a full-time postgraduate study programme at Charles University in Prague, Czech Republic. 

Desirable criteria include experience with electrochemistry, atomic force microscopy, optical lithography. A publication in a peer-reviewed journal will be an advantage. 

Type of contract: Temporary

Job status: Full-time

Benefits
- 25 days paid leave of absence (holidays) per year + 3 days of paid sick leave in addition  to the statutory insurance
- Flexible working time, the possibility of part-time work, work-life balance
- Lunch vouchers
- Subsidy for sports and cultural activities
- Recreation subsidy, recreation subsidy for children
- Possibility of attending children groups of the CAS
- Possibility to use discounts in recreation centers of the CAS
- Sports goods rental, free parking, trade union library
- Language courses
- Attractive location
- Health and social insurance paid mandatory by the institute 

How to apply

To apply, please send your CV, motivation letter, and two references to recruitment@jh-inst.cas.cz. 

Please, write SC2024_15 in the subject line of your email.

 

Selection process

By providing us with your personal data in your CV, you have allowed J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry to process and file your CV in the HR database. Your personal data will be used for the internal HR needs of the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry only. At the same time, you confirm herewith that the personal data as stated in the CV you have sent to us is true and accurate. 


Uzávěrka přihlášek: 18. 04. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.