Zahlavi

Výběrová řízení

15. 03. 2024
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Technik/GIS analytik pro výzkum přírodních požárů.

Pro vědecký tým v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe), který se zaměřuje převážně na výzkum dopadů změny klimatu na ekosystémy hledáme technickou příp. doktorskou posilu pro zajištění podpory práce vědeckého týmu v oblasti výzkumu přírodních požárů. Hledáme kolegyni či kolegu se zájmem o aktuální vědecké poznatky v oblasti přírodních věd, nové technologie a zpracování dat, prezentaci vědeckých výstupů veřejnosti, nahlédnutí do práce vědeckého týmu a technickou práci na pomezí vědy a komunikace s veřejností. Nabízíme zapojení do mezinárodního vědeckého týmu situovaného v Brně a barvitou náplň práce, odpovídající aktuálně řešeným výzkumným projektům a výzvám.

Náplň práce

 • Posílení požárního týmu CzechGlobe především ve zpracování dat a podíl na analytických studiích;
 • Zapojení do adaptace zahraničních programů a modelů pro české podmínky
 • Možnost zapojení do přípravy vědeckých publikací s požární a klimatologickou tématikou
 • Zapojení do údržby operativního běhu stávajících systémů a pomoc s vývojem nových produktů
  • Správa a kontrola systému pro zpracování dat a automatické odesílání podkladů k publikaci na webových portálech
  • Optimalizace procesů pro nahrávání dat na webové portály, ve spolupráci se stávajícím týmem
 • Další výpomoc s administrativními a organizačními úkoly dle aktuálních potřeb

Co očekáváme

 • Minimální dokončené vzdělání Ing. nebo Mgr. (např. v oboru přírodních věd, zemědělství-lesnictví, statistiky, geografie případně informatiky či aplikované matematiky)
 • Zájem o práci ve vědeckém prostředí a aktuální vývoj v oblasti přírodních věd, změny klimatu a příbuzných problematik
 • Uživatelská znalost GIS prostředí (ArcGIS Pro, QGIS nebo podobné)
 • Znalost základů programování v Python/R či dalších jazyků
 • Znalost datových a statistických analýz
 • Komunikativní znalost angličtiny
 • Pokročilou uživatelskou znalost počítače
 • Aktivní přístup k řešení problémů, komunikativnost a zodpovědnost

Výhodou

 • Znalost práce s grafickým SW (Adobe Illustrator, Corel nebo podobné)
 • Zájem o další vzdělávání a nové výzvy

Co nabízíme

 • Možnost spolupracovat se špičkovým mezinárodním vědeckým týmem a zapojení do vývoje produktů pro národní monitoring požárů a změny klimatu
 • Flexibilní místo výkonu práce (s preferencí v Brně) a pružnou pracovní dobu
 • Mzdové ohodnocení dle platných tarifů AV ČR s přihlédnutím ke kvalifikaci a praxi
 • V případě zájmu také zapojení do práce v terénu a nahlédnutí do výzkumných aktivit na pokusných stanicích a monitorovacích sítích, účast na pokusech a měřeních, účast na vědeckých setkáních, atp.
 • Možnost účasti na společenských akcích v rámci týmu či instituce
 • Příspěvek na stravování, příp. penzijní pojištění apod.

V případě zájmu zašlete prosím vaše strukturované CV na adresu jobs@czechglobe.cz do 10.04.2024.


Uzávěrka přihlášek: 10. 04. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.